СПРАВЕДЛИВИ НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙЦИТЕ НА ПЪТЯ


Гост

/ #278

2015-08-15 06:50

Защото съм против своеволното избиване на цвета на нацията /визирам младото поколение/. Трябва всеки да знае предварително какви са правата , но и задълженията му към държавата и обществото.