В подкрепа на българския клуб в Прага

георги харалампиев

/ #17

2015-05-10 10:38

Не съм страна в спора, а съвсем обикновен коментиращ, но ... Струва ми се, че проблемът се политизира излишно, защото между неправителствената организация, стояща зад Българския клуб и Българската държава вероятно съществува договор за наем! Направените подобрения в имота могат да се заплатят чрез споразумение или съдебно дело.

Не само това, но не виждам и причини Българският клуб да е точно на ул. "Америцка", а не някъде другаде. Договор за наем може да се сключи и с други собственици на недвижими имоти.

За да се мъчат да изгонят някого собствениците трябва да са налице важни доводи - било то неуредени финансови отношения, било то изтекли договори, било то нарушаване клаузите по договор...

И отново твърдя, че Български клуб може да има НАВСЯКЪДЕ в Прага, като това няма да окаже голямо влияние върху финансовите му резултати и финансирането на регионалните центрове.