В подкрепа на българския клуб в Прага

Българската държава притежава просторна сграда в центъра на Прага. Тя е закупена през 1971 г. и вече дълги години се използва от българското малцинство в Чехия за развиването на културна и просветна дейност, целяща съхраняването на българското самосъзнание, език и обичаи.

Вече няколко години нашите сънародници живеят в страх за това какво ще се случи с техния български клуб, тъй като разбират за намеренията на българската държава да си вземе обратно сградата, на която е собственик, и да ги изгони оттам. 

Изтъква се мотивът, че Българската културно-просветна организация (БКПО), която стопанисва българския клуб,  не е законен правоприемник на по-старата организация БКК „Георги Димитров“, а това е  в разрез с истината. Тук е важно да се каже, че БКПО в Прага е неправителствена организация, която обединява голяма част от българското малцинство в Чехия и която няма нищо общо с Българския културен институт в Прага, който е държавен орган, подчинен на Министерството на културата на Република България. 

На 26 февруари 2015 г. българската държава материалицзира своите намерения: посланикът на Република България в Прага, г-н Лъчезар Петков, връчи на  председателя на БКПО  в Чехия предизвестие за освобождаване на сградата на Българския клуб, намираща се на ул. Америцка № 28, без да даде никакво предложение за решаването на проблема. А той е сериозен, защото:

1. От 1972 г. българите в Прага са направили редица подобрения на сградата със собствени средства и с дарения, които са събирали сред сънародниците ни в Чехия. Цели 43 години са стопанисвали и поддържали тази сграда.

2. Вторият етаж на българския клуб представлява библиотека  (съдържаща към 1000 заглавия) със зала, която се използва за различни срещи и събития – провеждат се филмови вечери,  всяка седмица там пее български хор, всяка първа неделя се срещат български деца и родители от Православната общност и др.

3. На първия етаж в Дневния клуб се правят седянки, беседи, организират се турнири по шах и т.н.  Българският клуб разполага и с механа, където сънародниците ни отбелязват своите празници, спазвайки българските вековни традиции. 

4. Българската културно просветна организация издава списание „Роден глас“ с частична финансова подкрепа на чешкото Министерство на културата.

Освен с тези два етажа сградата разполага и с база за настаняване, от която има приходи. 50 % от тях отиват в перо поддръжка на сградата, 20% в дарения и около 30% за различните видове културни, спортни и други мероприятия, включително и за издаването на ”Роден глас”. От тези средства се спонсорират и българските клубове в други чешки градове, общо 7 на брой, които БКПО обединява и които нямат собствени приходи. В никакъв случай не може обаче да се каже, че сградата носи само материални дивиденти – напротив, основното й предназначение е да бъде дом на българите в Прага, тяхното кътче от родината.  

Без сградата на ул. Америцка № 28  споменатите по-горе български клубове в Чехия ще останат без финансиране, което поставя под въпрос тяхното бъдещо съществуване. След връчването на предизвестието, БКПО разполага с време до 28 май 2015 г. В този срок българите в Прага трябва да освободят сградата на своя Клуб и да преместят вещите,  оборудването, книгите и всичко, което са събирали през годините, без да знаят къде, под предтекст, който е в разрез с историческата истина. Случващото се накърнява безкрайно много тяхното самочувствие на българи и разрушава образа на Родината-закрилница, който те носят в сърцата си.

Българите в Чехия са официално признати за малцинство и представляват 3% от нейното население. Първата организация на българите в Чехия е учредена през далечната 1880 г. – сдружение „Българска седянка“, чийто приемник е БКК „Георги Димитров“, а негов законен приемник е Българската културно-просветна организация в Чехия. Повече информация можете да намерите на сайта на ПКПО в Чехия http://www.bgklub.cz/, както и на http://www.facebook.com/bulgarskidompraga.

 


Магдалена Абаджиева    Свържете се с автора на петицията