Новородените бебета да не бъдат отделяни от майките им в болниците.


Гост

/ #144 Особено мнение

2015-04-27 18:11

@ 142: Въобще не споря, че за едно бебе е най-доброто и естествено нещо да е с майка си от момента на раждането. Но не и заради страх от луди акушерки, нали? Нещо мотивите на петицията ми се губят... И понеже не виждам формулирани принципи ми се чини, че е възможно, при липса на осъзнатост защо е нужна промяна, да се залитне в крайността това да се случва на всяка цена и по инерция.