В подкрепа на българския клуб в Прага


Гост

/ #12

2015-04-18 19:36

Мой колега дълги години работи към чехословашкото консулство във Варна /сегашно чешко/. И от разговорите ми с него имам информация за нашата диаспора.