В подкрепа на българския клуб в Прага


Гост

/ #9

2015-03-29 09:20

Отнемането на Българския дом в Прага е позорен акт на българската държава! Този проблем тлее вече повече от 2 десетилетия и нито едно от българските правителства за този период не си направи труда да намери решение, което да е полезно както за България (като собственик на Дома), така и за българската общност в Чехия (като негов ползвател). Да, има проблеми, но нито един от тях не е от нерешимите!
Нужна е само ангажираност от страна на България. Е, да, и разбиране от страна на българската общност, което не винаги е било налице. Но при желание всичко се постига.
Във всеки случай ултиматумът за тримесечно предизвестие за напускане на имота е възможно най-неприемливото решение на конфликта!!!