В подкрепа на българския клуб в Прага


Гост

/ #8

2015-03-28 09:24

От краткото описание за дейността на клуба разбирам, че това е малко и полезно огнище на духовност и книжовност. То непременно трябва да продължи да съгрява душите на нашите сънародници в Прага. Да се унищожи е лесно, трудно е да се съгради и да се запази за потомците.