Против продажбата на общински гори попадащи във вододайната зона на Сливен


Гост

/ #26

2015-03-13 19:55

Явно е, че общините не са в състояние да се грижат за важни територии поради тотално невежество на хората, които взимат решения! Смятам, че занапред, хора, желаещи да заемат властови позиции с обществена значимост трябва да имат елементарно екологично образование, поне в областта на устойчивото развитие.