Против продажбата на общински гори попадащи във вододайната зона на Сливен


Гост

/ #13

2015-03-06 15:00

Прекратете незабавно продажбите и сечта на гори! Искате да погубите града и селата наоколо ли?