Против продажбата на общински гори попадащи във вододайната зона на Сливен

Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...