Училището - щастливи деца, здрави учители и доволни родители!


Гост

/ #7

2014-08-06 06:46

НЕОБХОДИМО Е ЗАБРАНА НА ФИЛМИТЕ И КОМПЮТЪРНИТЕ ИГРИ С НАСИЛИЕ, КРЪВОПРОЛИТИЯ И УБИЙСТВА ВЪВ ВСЯКО ОБЩЕСТВО И ВЪВ ВСЯКА ДЪРЖАВА ВЕДНАГА!

С помощта на култивиране на ненавист и агресия в масовото съзнание

на човечеството нараства напрежението и произлизат такива военни действия в различни горещи точки на планетата., като Украйна, Сирия, Иран .

И протичането на процеса към нарастване на агресията в съзнанието на хората е ясна. Това са преди всичко средствата за масова информация, болшинството от които се намират под покровителството на индустрия, която цели унищожението на душите на хората ,и индустрията на компютърните игри, които обичат да играят и децата и възрастните. Много от тези игри представляват една игра, в която участниците стрелят с различни оръдия и убиват своите противници. Струвайки се безобидно, обаче тези филми и игри стават много опасни в наше време .

Винаги децата са играли на война. По такъв начин те наработват качествата на воини и защитници на отечеството.Но сега вместо благородни мотиви, се култивира жаждата за убийства, кръв, да се печели. И ако към компютърните игри се добавят и някои филми, в които се култивира агресия и някои филми ,в които се показват колоритни начини на убийства на хора , то в съзнанието на младото поколение, постепенно се размива истината от това кое е - нравствено и кое е- безнравствено , от това кое е - добро и кое е - лошо.

Младите хора, възпитавани в подобни некачествени проявления като бойни компютърни игри и агресивни филми, губят чувството за реалност. Существуват много организации, които привличат с оглупяващите филми и игри младите хора в своите редици. И след няколко години на промиване на съзнанието с идеологията на насилието и агресията младите хора се формират като наемници и убийци.

Първата крачка се струва напълно безобидна.:Детето на 6-7 години сяда зад компютъра и стреля по насочената играчка. На 12 - 13 години същото дете започва да гледа филми, култивиращи насилие.
И към 16-17 години този индивид вече е готов за това, да го завербуват в организация за наемник и убиец.

По такъв начин системата възпроизвежда насилие. Отначало насилието се прикрепва в съзнанието, и след десет години това насилие се проявява на физическия план чрез младите хора, които никога не са чували за Бог т.е. за нравствения закон, но много часове са посветили на гледане на сцени с насилие.

В общество , където отсъства контрол за нравствената страна на развитието на децата, е много сложно да се изкорени насилието.
За това е необходима забрана от световни и държавните структури на такива филми и игри.

За това е толкова необходимо подписването на тази петиция.

За по-добро бъдеще на децата и младежите по целия свят.

За един мирен свят.

С дълбоко уважение!

Мария Михаилова
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...

Facebook