Училището - щастливи деца, здрави учители и доволни родители!


Гост

/ #3

2014-07-29 13:16

Образованието трябва да излезе от Системата и да бъде приоритет на страните в него - деца, педагози и родители. Педагогиката трябва да е жива, а не хербаризирана и обездвижена от схеми, доклади и спуснати образователни програми. Много добър пример за такава е училището в Сладка вода, за съжаление затворено и дори летните лагери вече са недействащи, защото то беше първата бяла лястовичка и условията бяха негостоприемни за него. Имам няколко предложения, които смятам за базисни. Да се въведат творчески часове по всеки предмет един път месечно, в които да се правят междупредметни връзки, да се изхожда от позицията на създател и изследовател. Така на принципа на "опитомяването" (по Екзюпери) всяко дете може да заобича математиката примерно. Непременно да бъдат включени дихателни практик и се изучават законите на енергиите в човешкото тяло, за да може всяко дете да регулира емоциите и силите в себе си. А относно учебниците - навремето бяха разработени учебници за началните класове от екип на Благовест Сендов, по-точно един учебник по всички предмети. Подобен подход значително ще облегчи децата и ще развие творчеството на учителите.
Идеята за промени вече е назряла и рано или късно ще се случи!