"ПРОТИВ" задължителния предмет по религия в училище

Свържете се с автора на петицията

Тази тема за дискусия е автоматично създадена с петицията "ПРОТИВ" задължителния предмет по религия в училище

Александър Иванов

#1

2015-09-26 10:54

Това са децата! Без религия, без идеология, без разделение...


Гост

#2

2015-09-26 12:35

21 век сме, религията трябва да е личен, осъзнат избор, а не част от възпитанието.

Гост

#3

2015-09-26 12:51

Религията няма никаква работа в училищата
Александър Иванов

#4 Как да намалим насилието в училище?

2015-09-26 13:02

Един от аргументите за задължителен час по религия в училище е намаляване на насилието в училище. Представям ви програми на различни организации по света занимаващи се УСПЕШНО с намаляването на насилието в училище и О ИЗНЕНАДА, вероучението не попада никъде в тези планове като работещо средство:

 

1. Centers for Disease Control and Prevention - cdc.gov/violenceprevention/youthviolence/schoolviolence/prevention.html (допълнителни ресурси и изследвания са добавени като препратки накрая на материала)

 2. National Association of School Psychologists

3. Abusivekids.com - www.abusivekids.com/how-to-stop-school-violence-in-10-ways.html

4. National Parent Teacher Association - www.pta.org/content.cfm?ItemNumber=984

5. National Crime Prevenetion Council (Публично достъпна готова програма с препратки към научна информация и изследвания)

6. The Swedish National Council for Crime Prevention

7. Unicef (публично достъпна програма)

и т.н. и т.н. и т.н. 

Ще намерите още десетки, дори стотици такива ресурси. Религията няма общо с намаляването на насилието в училище!


Гост

#5

2015-09-26 14:51

Защото смятам, че религията трябва да се изучава в горния курс и децата да могат да изберат по свое убеждение или според традициите в семейството си коя религия да изучават, а не задължително Православие. За да е ясна позицията ми ще кажа, че аз лично съм православна християнка от преди 50 години по кръщение и от 40 по убеждение.

Гост

#6

2015-09-26 15:31

Спрете промиването на мозъците на децата !
Българин

#7

2015-09-26 15:52

Защото набиването на глупости в главите на децата е престъпление. Ако изучаваха религиите и това им помагаше да уважават другите и да ги разбират - щях да съм с две ръце ЗА

Александър Иванов

#8 Религиозността в училище води до...

2015-09-28 07:22

https://youtu.be/M7t8LVrK_S0

Когато религиозността в училище е силна, следват такива неща... Учител забелязва, че негов ученик на ЧЕТИРИ години, пише с лява ръка. Отива до него вдига ръката му и я нарича ЗЛО! След като майката на мъника праща запитване до учителя, отговорът е че го е чел в някаква статия освен това мн често дявола е олицетворяван като левичар... Оказва се, че до голяма степен училищната администрация подкрепя учителя! Това се случва в Оклахома, десетия най-религиозен щат в САЩ с около 80% напълно убедени в съществуването на бог жители.

Подкрепете петицията! Не позволявайте това да споходи и нашите деца, които са с нещо по-различни от другите!


Гост

#9

2016-03-28 16:44

Подписвам тази петиция, защото не съм съгласен държавата да помага на църквата в похищаването и присвояването на морала и в поощряването на нелепите и опити да представи насаждането на примитивни суеверия като възпитаване в "добро".

Гост

#10

2020-02-11 14:00

Подписах тази петиция въз основа на своя личен избор да стана Атеист както и обеждението ми,че Атеизма и Комунизма нямат нищо общо както и Конституцията на сраната Членове. 37. до 39 Чл. 37.
(1) Свободата на съвестта, свободата на мисълта и изборът на вероизповедание и на религиозни или атеистични възгледи са ненакърними. Държавата съдейства за поддържане на търпимост и уважение между вярващите от различните вероизповедания, както и между вярващи и невярващи.
(2) Свободата на съвестта и на вероизповеданието не може да бъде насочена срещу националната сигурност, обществения ред, народното здраве и морала или срещу правата и свободите на други граждани.
Чл. 38.
Никой не може да бъде преследван или ограничаван в правата си поради своите убеждения, нито да бъде задължаван или принуждаван да дава сведения за свои или чужди убеждения.
Чл. 39.
(1) Всеки има право да изразява мнение и да го разпространява чрез слово - писмено или устно, чрез звук, изображение или по друг начин.
(2) Това право не може да се използва за накърняване на правата и доброто име на другиго и за призоваване към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпления, към разпалване на вражда или към насилие над личността.
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...

Facebook