fond_asistirana_reproductia  ДО МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Г-ЖА ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА

ДО УПРАВИТЕЛЯ НА НЗОК

Д-Р ПЛАМЕН ЦЕКОВ УВАЖАЕМА Г-ЖО АТАНАСОВА, УВАЖАЕМИ Д-Р ЦЕКОВ,


Поради преминаването на Център "Фонд асистирана репродукция" към НЗОК и произтичащото от това неизбежно забавяне и преустройство на работата, ние сме притеснени от липсата на яснота за бъдещата
работа на Центъра.

Ние - пациентите сме силно обезпокоени и се чувстваме ощетени в създалата се ситуация, тъй като поради административни неуредици, фонда спря своята функция, въпреки даденото обещание, че забавяне и накърняване на интересите на  пациентите  няма  да  има.

Изключително притеснителен факт, за нас гражданите и пациентите е , че липсва  каквато и да е прозрачност и информация за случващото се и как ще бъдат уредени нещата административно в бъдеще.

 

Учтиво Ви, молим да ни предоставите информация за следното:


- кога се очаква фондът за асистирана репродукция да заработи отново?

- ще има ли промяна във финансирането ?

- с каква администрация ще разполага новата структура?

- кога ще се възобнови разглеждането на вече подадените документи за финансиране?

- ще има ли промени в изискванията към медицинските  центрове, работещи с ЦФАР?

- какви допълнителни изисквания ще има към кандидатстващите за финансова помощ български граждани?

- как и в какви срокове одобрените вече пациенти ще трябва да заплатят здравните си осигуровки?

 

Създаде се  напрежение и притеснение в пациентите, тъй като в момента и клиниките избързват с процедурите, именно,  за да ги приключат в рамките на текущата година, преди прехвърлянето.

 

Уверяваме  Ви,  чакането е  по трудно от самата борба с проблема.

ь

Надяваме се да ни предоставите и всяка друга информация, която засяга българските пациенти с репродуктивни проблеми и е свързана с  промените в работата на ЦФАР.

 

С настоящата Петиция настояваме  за незабавното възстановяване дейността на Фонда за асистирана репродукция.