fond_asistirana_reproductia  ДО МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Г-ЖА ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА

ДО УПРАВИТЕЛЯ НА НЗОК

Д-Р ПЛАМЕН ЦЕКОВ УВАЖАЕМА Г-ЖО АТАНАСОВА, УВАЖАЕМИ Д-Р ЦЕКОВ,


Поради преминаването на Център "Фонд асистирана репродукция" към НЗОК и произтичащото от това неизбежно забавяне и преустройство на работата, ние сме притеснени от липсата на яснота за бъдещата
работа на Центъра.

Ние - пациентите сме силно обезпокоени и се чувстваме ощетени в създалата се ситуация, тъй като поради административни неуредици, фонда спря своята функция, въпреки даденото обещание, че забавяне и накърняване на интересите на  пациентите  няма  да  има.

Изключително притеснителен факт, за нас гражданите и пациентите е , че липсва  каквато и да е прозрачност и информация за случващото се и как ще бъдат уредени нещата административно в бъдеще.

 

Учтиво Ви, молим да ни предоставите информация за следното:


- кога се очаква фондът за асистирана репродукция да заработи отново?

- ще има ли промяна във финансирането ?

- с каква администрация ще разполага новата структура?

- кога ще се възобнови разглеждането на вече подадените документи за финансиране?

- ще има ли промени в изискванията към медицинските  центрове, работещи с ЦФАР?

- какви допълнителни изисквания ще има към кандидатстващите за финансова помощ български граждани?

- как и в какви срокове одобрените вече пациенти ще трябва да заплатят здравните си осигуровки?

 

Създаде се  напрежение и притеснение в пациентите, тъй като в момента и клиниките избързват с процедурите, именно,  за да ги приключат в рамките на текущата година, преди прехвърлянето.

 

Уверяваме  Ви,  чакането е  по трудно от самата борба с проблема.

ь

Надяваме се да ни предоставите и всяка друга информация, която засяга българските пациенти с репродуктивни проблеми и е свързана с  промените в работата на ЦФАР.

 

С настоящата Петиция настояваме  за незабавното възстановяване дейността на Фонда за асистирана репродукция.       

Подпишете тази петиция

Чрез подписа ми упълномощавам Анелия Рангелова да предаде моя подпис на лицата, взимащи решения по този въпрос.


Или

Ще получите имейл с връзка, където да потвърдите вашия подпис. За да сте сигурни, че получавате нашите имейли, моля, добавете info@peticiq.com към вашата адресна книга или списък с безопасни изпращачи.

Моля, обърнете внимание, че не можете да потвърдите подписа си, като отговорите на това съобщение.
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...

Facebook