Против промяна на диагнозата "Детски аутизъм" след 16 г. възраст.

Петиция против промяната на диагнозата "Детски аутизъм" след навършване на 16 годишна възраст.

Обявяваме се против практиката за промяна на диагнозата "Детски аутизъм" след навършване на 16 години на хора с разстройство от аутистичния спектър. Твърдението на някои лекарски комисии, че след навършване на 16 години, лицето с разстройство от аутистичния спектър вече е не е дете и поради тази причина не може да е с диагноза "Детски аутизъм" са безпочвени. Подобни разсъждения издават не само некомпетентност и непознаване развитието на тези разстройства, но са и грубо нарушение на здравното законодателство.

 

Диагнозата "Детски аутизъм", подобно на диагнозата "Детска церебрална парализа" , се нарича "детска", защото и двете неврологични състояния се проявяват в детството на човека. Аутъзмът, също като детската церебрална парализа е неврологично състояние, което продължава през целия живот на човека, но за разлика от диагнозата "Детска церебрална парализа", която не се променя при настъпване на определена възраст, много лекарски комисии принуждават родителите на деца с аутизъм да се съгласят да променят диагнозата "Детски аутизъм", най-често на "Шизофрения" или "Умствена изостаналост", за да им бъде издадено решение от ТЕЛК, така че децата да могат да получават пенсия.  Участващите в тези комисии, не само нарушават Класификацията на болестите на СЗО, чието спазване са подписали всички страни членки на ООН и би трябвало да бъдат санкционирани, но и морала на професията си и човешките взаимоотношения. 

 

Навсякъде по света диагнози от аутистичния спектър, включително „детски аутизъм” се поставят и на хора в зряла възраст въз основа на данни за начало на състоянието в детска възраст и неговото развитие. 

 

НАСТОЯВАМЕ ДИАГНОЗАТА "ДЕТСКИ АУТИЗЪМ" ДА НЕ СЕ ПРОМЕНЯ СЛЕД НАВЪРШВАНЕ НА 16 ГОДИНИ НА ДЕТЕТО И НАЛИЧИЕТО НА ТАЗИ ДИАГНОЗА ДА НЕ Е ПОВОД ЗА ОТКАЗ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИНВАЛИДНОСТ ОТ ТЕЛК.   


Сдружение "Защита на правата на хората с аутизъм в България"    Свържете се с автора на петицията