Най-популярните петиции през последните 30 дни

За всички времена | 24 часа | 7 дни | 30 дни | Миналия месец | 12 месеца | Тази година (2021) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

ОТВОРЕНО ПИСМО ДО ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДО ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ     1061 София, бул.”Витоша” № 2         ОТВОРЕНО ПИСМО       УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЛАВЕН ПРОКУРОР,   Ние сме българи, живеещи в Париж, Франция. Посочваме по-долу имената си и се подписваме под настоящото писмо, на което молим да отделите внимание. Обръщаме се към Вас, за да осъществите законовите си правомощия на контрол по образувана в Окръжна прокуратура – Пловдив пр.пр.№ 8783/20 г., образувана по повод причинено тежко пътнотранспортно произшествие, завъ

Създадено: 2021-01-12

Времеви период Всички държави България
За всички времена 626 545
30 дни 24 22

ВАУЧЕРИ ЗА НЕПРИЕТИТЕ В ГРАДИНА ДЕЦА

Тази година отново 8000 деца в София не са приети в общинска ясла и градина. Те няма да ползват издръжката от община и държава /между 400 и 500 лева месечно/, която ползват приетите. Неприетите са изтеглили «лош» късмет. Не са успели в този «чоп». «Лотарията» е избрала деца със същите точки, отговарящи на същите условия, но… имащи късмет! Неприетите деца са бебета, 2, 3, 4-годишни момченца и момиченца. 8000, но без късмет – държавата и общината нямат нито място за тях в своите ясли и градини, ни

Създадено: 2020-06-02

Времеви период Всички държави България
За всички времена 4372 4332
30 дни 24 24

Подписка против шума и нарушенията на обществения ред в гр. София жк.Хиподрума пред бл.129

С тази подписка искаме да насочим вниманието на отговорните органи на реда, към системните нарушения на обществения ред в гр.София, жк. Хиподрума в междублоковото пространство пред блок 129.  От името на всички потърпевши в блок 129 , както и околните жилищни и болнични сгради - Във връзска с множеството сигнали на тел. 112, опитите ни за саморазправа, както и годините тормоз през които търпим системното нарушаване на нашето спокойствие, най-вече нощно време, желаем да се вземат адекватни и трай

Създадено: 2021-06-02

Времеви период Всички държави България
За всички времена 23 20
30 дни 23 20

В защита на Панагюрският съд

Почитаеми дами и господа! Панагюрският районен съд е създаден през 1881г. и в годината на своята 140- годишнина, с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, на 15.06.2021г., предстои да се превърне в Териториално отделение на Пазарджишки районен съд. Районен съд Панагюрище е една от институциите, с които общините се гордеят. Този съд е вкоренен в местния контекст. Всички Вие осъзнавате значението на правораздаването, респективно на Районен съд Панагюрище, за живота на гражданите и

Създадено: 2021-06-01

Времеви период Всички държави България
За всички времена 23 22
30 дни 23 22

СРЕЩУ ПОРОЧНОТО И ТОТАЛИТАРНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА ПЕТРИЧ

Подписката е  срещу порочното и тоталитарно управление на Община Петрич в лицето на кмета Димитър Бръчков (ГЕРБ). Срещу Бръчков има образувани вече 9 на брой досъдебни производства за сериозни злоупотреби и длъжностни престъпления. Няма друг кмет в България успял за 5 години управление да генерира 9 досъдебни производства! Ако не се гордеете с това или сте потърпевши от властта "бръчкова", сега е момента да го изразите! Подписката ще бъде внесена в Народно събрание, при Президент и при Главен пр

Създадено: 2021-04-24

Времеви период Всички държави България
За всички времена 98 93
30 дни 23 21

Даване на статут на защитена територия на 400 метровата черноморска крайбрежна ивица

  Даването на статут на защитена територия на 400 метровата черноморска крайбрежна ивица ще предотврати по-нататъшно застрояване и бетониране на българското черноморско крайбрежие. Законът за устройството на черноморското крайбрежие в сегашния си вид не защитава в достатъчна степен уникалната природа на Черноморското крайбрежие , а именно: 1. създаване на условия за опазване, устойчиво интегрирано развитие и устройство на Черноморското крайбрежие; 2. осигуряване на свободен обществен достъп до м

Създадено: 2020-09-10

Времеви период Всички държави България
За всички времена 2480 2330
30 дни 23 21

Да подкрепим д-р Атанасов

По повод нашумялото в медиите дело, което се води срещу д-р Петър Атанасов, ние, като негови пациентки и майки на здрави деца, дошли на този свят с негова помощ, бихме искали да го подкрепим и да засвидетелстваме БЕЗУЛОВНОТО си доверие в неговите умения и качества като медик и човек. През дългогодишната си кариера д-р Атанасов е извел безброй много деца на този свят, сблъсквал се е със смъртта в името на новия живот и много от нас дължат здравето си и това на своите деца на неговата правилна пре

Създадено: 2018-01-26

Времеви период Всички държави България
За всички времена 117 115
30 дни 22 22

Петиция против намерението на Община Пловдив, район "Северен" да премахне паважната настилка на ул."Карловска" и да я замени с асфалт.

  Петиция против инвестиционно намерение на Община Пловдив, район "Северен" да премахне паважната настилка от ул. "Карловска" и да го замени с асфалт. До Президента на Република България До Министър-председателя на Република България До Председателя на Народното събрание на Република България До Омбудсмана на Република България До Омбудсмана на гр. Пловдив До всички медии в България До кмета на Община Пловдив До цялата Българска общественост   Ние долуподписаните, сме твърдо и категорично против

Създадено: 2021-02-13

Времеви период Всички държави България
За всички времена 223 210
30 дни 21 20

ЗА УВЕЛИЧЕНИЕ НА МИНИМАЛНАТА РАБОТНА ЗАПЛАТА ОТ 650 лева НА 850 лева!

ПЕТИЦИЯ ПРОТИВ ДЕСКРИМИНАЦИЯТА НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ, КОИТО ИМАТ ИЗИСКАНИЯТ ПЕТ ГОДИШЕН СТАЖ  ОТ НОИ  ЗА ИНВАЛИДНА ПЕНСИЯ, НО НЕМОГАТ ДА ПРИДОБИЯТ ПРАВО  НА ПЕНСИЯ С ТОЗИ СТАЖ, ЗАЩОТО  ТОЙ Е НАПРАВЕН СЛЕД ДАТАТА НА  ИНВАЛИДИЗИРАНЕ, А ЗАКОНА ОГРАНИЧАВА ТАЗИ ГРУПА ХОРА  И ГИ ЛИШАВА  ОТ СРЕДСТВА ЗА СЪЩЕСТВУВАНЕТО ИМ ,,! ЗАЩОТО В ЗАКОНА ИСКАНИЯ 5  години стаж трябва да е придобит ПРЕДИ датата на инвалидизация, което е абсурдно, несправедливо,  унизително , нечовешко отношение към хората в неравност

Създадено: 2021-05-20

Времеви период Всички държави България
За всички времена 59 58
30 дни 20 20

На предсрочните избори да се проведе и референдум по основни въпроси за бъдещето на България

Ние , българските граждани искаме паралелно с гласуването за нов парламент, да се проведе и референдум по няколко основни въпроса, касаещи бъдещето на България. 1.Излизане на България от НАТО, защото сме вкарани без референдум е сега е крайно необходимо да се попита Българският народ желае ли да е част от него! 2. Излизане на България от ЕС! 3. Запазване на Българският лев, не желаем замяната му с евро ! 4. Смяна на управлението на България, без партии и политици, а само министри , които са спец

Създадено: 2021-05-16

Времеви период Всички държави България
За всички времена 80 63
30 дни 18 11