Отворено писмо срещу хомосексуалната пропаганда на обществени места

МОЛЯ, НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ ДА ПОТВЪРДИТЕ ПОДПИСА СИ ЧРЕЗ ЛИНКА В СЪОБЩЕНИЕТО ИЗПРАТЕНО ДО ВАШИЯ ИМЕЙЛ АДРЕС!


 

До:
Кметовете в Република България
Областните управители в Република България

Копия до:
Народното събрание на Република България
Министерски съвет на Република България
Прокуратура на Република България
Омбудсмана на Република България

Министерство на вътрешните работи
Българската асоциация на комуникационните агенции


Уважаеми дами и господа,

Във връзка с провелата се провокативна кампания „Няма страшно. Това е просто любов – Различни хора, равни права“ от ЛГБТ организации в публичното пространство и медиите през последния месец засягаща и обиждаща морала, културата и етиката на огромна част от българското общество, всички организации и лица, подписали това отворено писмо, възразяваме срещу подобни незаконни противоконституционни действия, водещи до създаване на ненужно обществено напрежение и подклаждащи противопоставяне, разделение и конфликти.

Ние смятаме, че чрез разпространяването на рекламни материали (билбордове или други) на ключови общественодостъпни места (главни пътища, училища, областни и общински имоти, молове и др.) от посочените ЛГБТ организации и лица се създава предпоставка за нарушаване на обществения ред и мир, тъй като отрицателната реакция на преобладаващата част от гражданите към обидата на съвестта и моралните им ценности е очаквана.

Освен омаловажаването на семейните и личностните културни традиции и ценности, които са запазили българското общество и държава за повече от 1300 години, има достатъчно причини да смятаме, че разполагането на такива рекламни материали има доказано негативен ефект върху психическото и физическото развитие на децата и младежите. Съгласно националните етични правила за реклама и търговска комуникация в Република България на Националния съвет за саморегулация, цитираме „Търговската комуникация трябва да се оценява, като се вземат предвид познанията, опита и селективната способност на типичния потребител, към когото тя е насочена, както и социални, културни и лингвистични фактори. Например, когато се оценява комуникация, адресирана до деца, тяхната естествена доверчивост и неопитност трябва да бъдат взети предвид.“(1) Ние не смятаме, че тези рекламни билбордове и кампании спазват тези изисквания.

Решение №13 на Конституционният съд на Република България по Дело №3 от 2018 година постанови, че, цитираме „Липсата на единно разбиране за понятието „gender“/„genre“ се илюстрира и от активната обществена и политическа дискусия по въпроса „за“ или „против“ джендър-идеологията, която тече повече от две десетилетия в десетки държави.“ По тази причина терминът „джендър идентичност“ не беше въведен в българското законодателство чрез „Истанбулската конвенция“ и използването му от ЛГБТ организации като доказано и еднозначно философско и научно понятие в техните кампании и медийни изяви е незаконно.(2)

Има достатъчно научни и медицински доказателства, основани на официалната статистика на много държави, които показват, че състоянието на ЛГБТ не е генетично заложено и вродено, тъй като при еднояйчни близнаци, при които поне единият близнак е хомосексуален, при втория се среща хомосексуалност само при средно около 11% от мъжете и 14% от жените. Ако ЛГБТ-ориентацията е заложена генетично, то тя би се проявила в 100% или близо 100% от случаите, което не е така. Не бива да се пропуска и факта, че такива близнаци са израстнали в една и съща семейна среда. Такива изследвания на сексуалната ориентация при еднояйчни близнаци са Bailey, Dunne, and Martin (2000), Австралия; Kendler, Thornton, Gilman, and Kessler (2000), САЩ; Bearman and Brueckner (2002), САЩ; Santtila, Sandnabba, Harlaar, Varjonen, Alanko, and von der Pahlen (2008), Финландия; Langstrom, Rahman, Carlstrom, and Lichtenstein (2010), Швеция; Alanko, Santtila, Harlaar, Witting, Varjonen, Jern, Johansson, von der Pahlen, and Sandnabba (2010), Финландия.

Начинът на живот на ЛГБТ общностите също не може да бъде добър пример за подрастващите и пропагандирането му не би трябвало да е приемливо за обществото ни. Изследванията в САЩ показват, че сред ЛГБТ има значително повече пушачи, злоупотребяващи с алкохол и наркотици, самоубийства и мисли за самоубийство, високи нива на заболеваемост от рак, заради естеството на сексуалните им контакти.(3) Гей-мъжете в САЩ са по-малко от 2% от населението, но са отговорни за 67% от новите случаи на зарази с вируса на СПИН.(4) Според статистиката в средните училища в САЩ (9-12 клас), гей-младежите са жертва на насилствен сексуален акт (от друг гей или бисексуален) 6,6 пъти повече сравнено с хетеросексуалните младежи, жертва на физическо насилие от партньор (гадже) - 3,2 пъти повече и употребяват твърди наркотици като хероин и кокаин около 6,1 пъти повече.(5) След въвеждането на ЛГБТ джендър-програми в училищата на Великобритания, броят на децата, които искат да променят пола си чрез хормони и оперативно е нарастнал за 10 години с 4000% (40 пъти)(6) Има още много изследвания по темата и заинтересованите лица могат лесно да ги открият в съответните научни и медицински източници. Твърдението на ЛГБТ организациите, че посочените в изследванията проценти се дължат на дискриминация не може да бъде прието за вярно, тъй като сред цветнокожите през последните 200 години е имало значителна дискриминация, но никога при тях не е съществувала такава разлика в здравния им статус, самоубийства, злоупотреби със субстанции и други, спрямо процента на недискриминираното население.

Като се има предвид всичко написано по-горе и редица други причини, които биха били твърде дълги за излагане в това писмо, смятаме, че обвиненията в публичното пространство и в отвореното писмо инициирано от Фондация „Работилница за граждански инициативи“ (ФРГИ), Български дарителски форум, Българско училище за политика „Димитър Паница“, Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“, Фондация „Глас България“ и Младежка ЛГБТ Организация „Действие“, за ограничаване на техните права и свободи и извършени престъпления на омраза срещу тях нямат никакво основание. Всички български граждани сме отговорни за това да запазим на първо място здравето и живота на децата и младежите, а също и да не предизвикваме възрастните граждани чрез подобни провокации.

Молим държавните и общински институции да вземат предвид това отворено писмо и петиция и да защитят правото на всички български граждани на самоопределение и съвест, за да бъде запазен общественият ред и мир.

ПРИЗОВАВАМЕ, към сваляне и спиране от употреба на всички подобни билбордове, плакати и други рекламни съоръжения и материали, които целят нарушаване на конституционния ред и законите на Република България, а също така и противопоставяне на огромната част на българското общество срещу едно малцинство, чиито права и свободи и в настоящия момент са защитени по еднакъв начин с тези на останалите български граждани.

Благодарим предварително за вашата позиция и се надяваме на подходяща реакция.

С уважение:
Гражданска инициатива „Поход за Семейството“ и всички подписали се по-долу физически и юридически лица

Асоциация Общество и ценности
Асоциация за домашно образование
Гражданска инициатива за семейството
Национална асоциация "Българско Черноморие"
Сдружение "Избор за живот"
Сдружение "Нов живот"
Сдружение "Свободен човек"
Фондация "Бъдеще 21 век"
Фондация "Защита правата на децата"
Фондация "Каритас Витания"
Фондация "Съживление"

(списъкът ще се допълва)

 


МОЛЯ, НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ ДА ПОТВЪРДИТЕ ПОДПИСА СИ ЧРЕЗ ЛИНКА В СЪОБЩЕНИЕТО ИЗПРАТЕНО ДО ВАШИЯ ИМЕЙЛ АДРЕС!

 

Референции:

1) Национални етични правила за реклама и търговска комуникация в Република България, https://www.nss-bg.org/kodeks.php

2) Решение №13 на Конституционния съд на Република България от 27 юли 2018 г., http://www.constcourt.bg/bg/Acts/GetHtmlContent/f278a156-9d25-412d-a064-6ffd6f997310

3) Health care problems of lesbian, gay, bisexual, and transgender patients, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1070935/

4) CDC: Gay Men 2% of Population But 67% of All New HIV Cases, Centers for Disease Control and Prevention (CDC), https://www.cnsnews.com/news/article/michael-w-chapman/cdc-gay-men-2-population-67-all-new-hiv-cases

5) Violence Victimization, Substance Use, and Suicide Risk Among Sexual Minority High School Students — United States, 2015-2017, https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/67/wr/mm6743a4.htm

6) Minister orders inquiry into 4,000 per cent rise in children wanting to change sex, https://www.telegraph.co.uk/politics/2018/09/16/minister-orders-inquiry-4000-per-cent-rise-children-wanting/

 

Поход за Семейството    Свържете се с автора на петицията