Отворено писмо срещу хомосексуалната пропаганда на обществени места