Петиция за разрешаване отсъствието на ученици с декларация от родител

Свържете се с автора на петицията

Проект за промяна в наредбата

2024-02-07 16:28:46

Здравейте!

Както вече знаете, на 2.02.2024 г. беше публикуван проектът за промяна в Наредбата за приобаващо образование, с която се разрешава на родителите да извиняват отсъствия до 15 дни годишно със заявление до класния ръководител. Макар и компромисно, решението е важна крачка в посока на възлагането на по-голяма отговорност и свобода във вземането на решения на родителите, които най-добре могат да преценят кога детето им не е в състояние да участва ползотворно в учебния процес, както и кога състоянието му се нуждае от лекарска намеса. Това ще бъде облекчение и за самите деца, и за семействата им, и за лекарите, и за директорите.  Освен това вярвам, че е изключително добра стъпка към затвърждаване на доверието между родители и учители, от което имаме отчайваща нужда.  Надявам се в най-скоро време да бъде разрешен и въпросът за детските градини.

За съжаление, дори тази малка промяна, подкрепена от толкова много хора и организации, иска много усилия, докато стане реалност. Затова Ви моля да продължавате да разпространявате петицията, както и да заявите мнението си официално под проекта на следния линк:  https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=8129 .

Още веднъж Ви благодаря за подкрепата и активността!

С уважение, 

Ирина Манушева 


Ирина Манушева

В очакване на реално решение

2024-02-01 16:25:22

Здравейте!

Както знаете, на 11.01.2024 г. министър Г. Цоков обяви, че МОН ще увеличи дните по т. нар. семейни причини до 15 дни годишно в уведомителен режим. Макар и компромисно, смятам, че това решение е доста практично и ефективно улеснение за всички. Освен това е знак на добра воля за предоставяне на повече свобода и отговорност на децата и техните родители, както и за подобряване на комуникацията между училището и семейството. За съжаление, 3 седмици по-късно все още не е публикуван дори проектът за промяна в наредбата. Поради тази причина вчера изпратих Отворено писмо до МОН, чийто текст ще намерите по-долу. Още веднъж благодаря на всички за подкрепата. И моля да разпространявате петицията, докато не постигнем окончателно решение на проблема.

С уважение,

Ирина Манушева

 

 

 

Отворено писмо до Министъра на образованието и науката на Република България      

Уважаеми проф. Цоков,  

Изминаха три седмици от официалното изявление за предстоящата промяна, която ще позволи на родителите сами да освобождават децата си от училище до 15 дни в учебната година в уведомителен режим. За съжаление, все още не е публикуван дори проектът на наредбата. Забавянето на реалното решаване на един толкова малък проблем, по който е налице не само пълно единомислие между пряко засегнатите, но и вече формулиран, добре приет вариант, ни озадачава и смущава.

Заинтересованите страни посрещнахме предложението Ви за увеличаване на броя дни „по семейни причини“ като елегантно и ефективно, макар и компромисно решение за абсурдната формализация, принуждаваща от години българските родители да търсят лекар дори при елементарни, леки неразположения на децата си единствено заради необходимостта от медицинска бележка за отсъствията.

То би помогнало първо на самите деца. Когато едно дете не се чувства добре, последното, от което има нужда, е да пътува и да чака пред медицински кабинет. Да, системата позволява да отиде и по-късно, но в такъв случай би изгубило още един учебен ден, в който би могло вече да се върне в училище. Ако родителите могат сами да извинят няколко дни отсъствие, детето ще има възможност да се възстанови на спокойствие у дома и щом се почувства по-добре, да навакса с пропуснатия материал, вместо да губи часове за сдобиване с бележка.

Родителите не биха губили работно време за същата цел. Разбира се, не отпада възможността да се посети лекар при най-малкото притеснение или необходимост от издаване на болничен лист.

Ще се намали и разпространението на инфекции, защото в момента родителите са изправени пред дилемата или да пратят дете с леки симптоми на училище/градина, или да го задържат у дома, но да изгубят минимум един работен ден за ненужен в повечето случаи медицински преглед.

Особено важен ефект ще бъде освобождаването на лекарите от времеемки и излишни – на практика административни – процедури, за да могат да обърнат необходимото внимание на лечението на действително нуждаещите се пациенти.

Както знаете, на 11 октомври 2023 г. беше инициирана Петиция за разрешаване отсъствието на деца и ученици с декларация от родител вместо медицинска бележка, която представих на Вашето внимание на 3 ноември ведно със събраните за по-малко от месец 7300 подписа – не само на родители, но и на много лекари, учители и други граждани, осъзнаващи разумността на искането. Към днешна дата подписите вече са над 8100. Още веднъж ще подчертая, че не става въпрос за възражение срещу електронните бележки: напротив, оценяваме високо плюсовете на дигиталното решение –  улеснение за всички по веригата, елиминиране на елемента на съмнение в достоверността, много по-висока степен на конфиденциалност. Става въпрос за самия принцип, залегнал в искането за такива бележки. Тук трябва да отбележим, че нашумялото през последните дни изместване на въпроса към заплащането и замяната на бележката с друг, безплатен документ, по никакъв начин не решава именно този принципен проблем.

Темата предизвика силен обществен отзвук. Независими сходни позиции заявиха  редица организации и институции, в т.ч. Българската педиатрична асоциация, Асоциация „Родители“, Национална мрежа за децата, Омбудсманът на Република България и др. Бяха проведени няколко работни срещи, а представители на Министерство на здравеопазването също застанаха недвусмислено и категорично срещу изискването за медицинска бележка за всяко отсъствие поради здравословно неразположение.

На тези срещи представихме множество аргументи в полза на предоставянето на повече свобода и отговорност на родителите, както и извадки от нормативните уредби на други държави (в практически всички държави от развития свят – ЕС, САЩ, Канада, Австралия и др., отсъствията по здравословни причини се извиняват с обаждане/съобщение/декларация от родител, а медицинска бележка се изисква само в редки случаи), успешни политики за подобряване на посещаемостта и превенция на отпадането от училище, научни изследвания по въпроса.

Показахме, че навсякъде по света се гледа изключително сериозно на присъствието в училище и се работи задълбочено върху проблема с неоснователните отсъствия и риска от отпадане, но това по никакъв начин не се транслира в недоверие към родителите да преценяват сами състоянието на децата си в един или друг момент. Напротив, фокусът пада не върху формалните мерки, а върху добрите практики за подкрепа на учениците и семействата с оглед превенцията на отпадането от образователната система.

Припомнихме, че опасенията от безотговорното поведение на българските родители всъщност представляват напълно безпочвено обвинение към огромната част от тях. Те в действителност отделят много време, ресурси и финансови средства за образованието на децата си. Училищните и частните занимални за по-малките са пълни. Според официални проучвания половината от учениците в прогимназиален етап посещават частни уроци или школи, а в 7 клас броят им скача още повече. Допълнителната подготовка продължава активно и в гимназията. Това би трябвало достатъчно ясно да говори, че българският родител в никой случай не е незаинтересован от образованието на децата си. Тъкмо напротив. Но струящото от всички страни недоверие към учениците и родителите им е повече от отблъскващо. Стигаме до крайности детето да не може да напусне занималнята, за да посещава спорт, езиков курс, занимания по изкуство и др. От услуга за ученика и семейството му тя се превръща в поредното затруднение и задължение. Още по-абсурдно е до такава степен да се формализират отсъствията на децата в детските градини. Когато говорим за отговорността на родителите, не можем да не подчертаем, че няма друга държава в Европа, в която учениците да посещават толкова много академични занимания извън училище с цел по-добро усвояване на учебния материал – иначе казано, за компенсиране на недостатъците на официалната образователна система. Огромна част от децата са заети поне един почивен ден през седмицата или по няколко часа през седмицата с курсове по български език, математика и др., да не говорим за чуждите езици. Нелепо е точно тази държава да бъде най-строга по отношение на всяко отсъствие от училище.

Що се отнася до децата в риск от отпадане от образователната система, преди всичко, трябва да отбележим, че няма нито едно научно изследване или анализ, което да показва, че има връзка между формалното затягане на мерките за присъствие и реалното повишаване на посещаемостта в училище. Напротив, всички те наблягат на необходимостта от реални промени като подобряване на качеството на училищния живот, осъвременяване на учебните програми и учителските подходи, социална подкрепа за семействата в риск и др. Второ, обществена тайна е, че строгите правила у нас създават проблем единствено на съвестните ученици и семейства, докато в много действително проблемни случаи на практика не се прилагат. Да не говорим, че дългогодишната тенденция да се налагат задължителни, всеобщи мерки с потенциално негативно влияние върху мотивацията и развитието на огромното мнозинство от деца и подрастващи въз основа на недоказани предположения, че ще имат дисциплиниращ ефект върху малък процент ученици, е извънредно компрометиран подход, ако търсим по-добри и устойчиви резултати в образователната система.

Единствените възражения, които чухме на работните срещи и в обществения дебат по проблема през последните месеци, бяха споменатите общи опасения, неподкрепени с никакви данни, изследвания и проучвания, които да показват, че строгата формализация и извиняването на отсъствията само с медицински бележки може да има какъвто и да било положителен ефект върху посещаемостта на учебните занятия и образователните резултати.

Продължаваме да вярваме, че за устойчивото и качествено образование е важна ефективността на учебния процес, а не просто физическото присъствие на всяка цена.  През последните години сме свидетели на постоянно затягане на мерките за задължително присъствие на учениците, но не виждаме никакви признаци и доказателства, че това  води до подобряване на образователните резултати. Тъкмо напротив. Образователната ни система видимо е изправена пред огромни проблеми по всички национални и международни критерии. Убедени сме, че една крачка към утвърждаването на личната отговорност в учебния процес  и насърчаването на диалога между училището и семейството не само ще бъде полезна, но и е повече от наложителна.

С оглед на всичко изброено още веднъж апелираме за максимално бързо приемане на заявената промяна в Наредбата за приобщаващо образование, както и за своевременно разрешаване на проблема за децата в детските градини.

Благодаря за вниманието и за волята за намиране на решение. То ще бъде малка, но важна стъпка за преодоляването на един от най-опасните разриви в нашето образование: между реалните потребности на децата и нормативната уредба; между семейството и образователните институции.      

С уважение,   Ирина Манушева

      


Ирина Манушева

Развитие на инициативата

2023-11-11 10:07:13

Здравейте!

Преди всичко, благодаря Ви за подкрепата към петицията. Хилядите подписи и коментари към тях повече от ясно показват, че проблем има, има и решение. Българският родител просто заслужава повече доверие, а лекарите - повече време за истинска медицина.  

Бих искала и да Ви информирам какво се случва месец след началото на инициативата. Както сте забелязали, тя привлече вниманието на редица медии, което несъмено отразява актуалността на въпроса. Сходни искания заявиха Национална мрежа за децата, Асоциация "Родители", Българска педиатрична асоциация, Омбудсманът на Р България и др. Б. Божанов още в първите дни също се застъпи за намирането на подходящ вариант за извиняването на отсъствия по здравословни причини, които не изискват лекарска намеса. Проведох изключително конструктивна и ползотворна среща с г-жа Мариета Георгиева, заместник-министър на образованието и науката; предстоят още такива разговори. Вярвам, че ще постигнем балансирано, разумно решение - и се надявам скоро да видим резултата.

Още веднъж благодаря на всички. Нека продължаваме да разпространяваме тази петиция и всички други, които подкрепяме, и да работим за каузите, в които вярваме, защото гражданската активност е незаменим коректив на всички обществени и управленски процеси.

С уважение,

Ирина Манушева 


Ирина МанушеваСподелете тази петиция

Помогнете тази петиция да получи повече подписи

Как да популяризираме една петиция?

  • Споделете петицията на стената си във Facebook и в групи, свързани с темата на петицията Ви.
  • Свържете се с приятелите си
    1. Напишете съобщение, в което обяснявате защо сте подписали тази петиция, защото хората са по-склонни да я подпишат, ако разберат колко важна е темата.
    2. Копирайте и поставете уеб адреса на петицията във вашето съобщение.
    3. Изпратете съобщението чрез имейл, SMS, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram и LinkedIn.Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...