Петиция за спешна финансова помощ на културния сектор в България - самонаети и самоосигуряващи се артисти на свободна практика

Свържете се с автора на петицията

Срещата с министър Банов - без резултат! 2 300 културни дейци игнорирани!

2020-07-02 10:31:40

Културата е извън новите методи за укрепване на бизнеса и работещите, които предприема Министерството на труда и социалната политика. Срещата на министъра на културата с вице-премиера Дончев и министър Сачева е проведена с ТРИМА представители на т.н. Независим културен сектор. Нито един представител на 2 300 свободни артисти подкрепили Петицията за спешно подпомагане на самостоятелните културни дейци не беше поканен на обсъждането, поради което исканията ни не са разглеждани. Намеренията изразени на тази среща обхващат бъдеще време и не предвиждат никакви социални компенсации за артистите, на които бе отнето конституционното право на труд. Те продължават да живеят с доход НУЛА лева от 7 март до днес. Ограниченията за практикуване на професиите им създават възможност за работа на малка част самостоятелни артисти, при които постъпленията не могат да компенсират загубите.

Сами разбирате, че министър Банов поставя тази група артисти в класьора “маргинали” на министър Горанов. Напълно необяснимо е, защо сме игнорирани, след като тристранната среща бе настоятелно поискана от нас. Отговор от институциите до които адресирахме Петицията няма. Обещанията и поетите ангажименти на министър Банов не се осъществиха. Бюджетът на НФК остава непроменен.

За сравнение:

Разширяват се мерките в помощ на секторите "Транспорт", "Хотелиерство и ресторантьорство”, “Туризъм" и “Здравеопазване” със средства от Оперативна програма за развитие на човешките ресурси в размер на 40 милиона лева.

Процедурата "Заетост за теб" на ОПРЧР е с бюджет от 160 млн. лв., като 50 млн. лв. приоритетно са насочени към фирми от секторите "Хотелиерство и ресторантьорство" и "Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации".

Ще продължим да търсим нови възможности и да настояваме исканията в Петицията да бъдат обсъдени сериозно и отговорно. Ще бъдете информирани своевременно.

 


Даниела Кузманова, Венци Мицов

Песимистична прогноза

2020-06-14 08:06:56

Уважаеми колеги и съмишленици.
След срещата ни с Президента, резултат от която бе обществено огласената му позиция в подкрепа на исканията в нашата петиция имаме "новина" - министърът на културата НЕ ГИ ПОДКРЕПЯ!Той изрази отношението си чрез Становище на МК, публикувано на сайта на министерството. В становището се изреждат мерките, които то е предприело досега - "стипендии и грантове", милиони левове, заповеди на министъра на здравето и т.н. приказни неща, все едно четем ежедневната преса. Не се анализира разликата между тях и социалните помощи, които са в основата на петицията, а именно, безвъзмездно изплащане на минималната работна заплата заедно с детските надбавки, компенсация за пропуснатите ползи от паднали спектакли, концерти и др. културни прояви, промяна на условията за кандидатстване, за да могат да се включат повече от засегнатите свободни артисти... Няма изразено желание за среща с нас като представители на над 2 300 души подписали петицията, за да изясним позициите в нея, да дискутираме нови възможности и да обсъдим "маргинализираните".

Отправихме Отворено писмо до министър Банов с аргументи срещу неглижирането на исканията в Петицията и с настояване за кратка среща. Отговор няма.

На 15 юни Отвореното писмо ще бъде изпратено до редакциите на всички медии. Публикуваме текста му тук.

Все още нямаме покана за среща или отговор от останалите адресати - НС, Премиер, Вице-премиер, министъра на финансите и социалния министър.

 

Отворено писмо

от авторите на Петиция за спешна финансова помощ на културния сектор в България - самонаети и самоосигуряващи се артисти на свободна практика

До Министъра на културата Боил Банов

Г-н Банов,

на сайта на Министерството на културата е огласено становище, относно нашата Петиция. Във връзка с написаното имаме няколко въпроса към Вас.

Запознат ли сте с публикуваната позиция и одобрил ли сте текста?

Ако сте запознат, то това е проява на хладнокръвно неглижиране на исканията, подписани от 2 300 дейци на културата.

Ако не сте, то някой Ви подвежда, че мерките предприети от Вас удовлетворяват тези искания и съвпадат с очакванията на 2 300 души.

Известно ли Ви е, че в областта на културните дейности съществуват три професионални групи засегнати от кризата, на които е отнето конституционното право на труд?

 • държавни и обществени културни институти;
 • частни културни организации - НПО, фондации, сдружения, платформи, трупи, самоосигуряващи се артисти, които формират осигурителе доход;
 • самонаети, свободно практикуващи артисти, които си плащат данъците и са най-многочислената и децентрализирана група, която “доставя” култура по всички краища на страната.

Ако Ви е известно, то това означава, че Вие изключвате културните дейци в третата група от мерките на МК и не зачитате тяхната значимост в културния живот на страната.

Ако не Ви е известно, то това означава, че не изпълнявате обществения договор, по силата на който сте министър.

Запознат ли сте в детайли с Петицията за спешна финансова помощ на културните дейци от третата група, прочетохте ли и осмислихте ли исканията на 2 300 души, които я подписаха?

Ако сте го направили, то “позицията на МК” публикувана на сайта на министерството е нон сенс от правна, икономическа и морална гледна точка.

Ако не сте се запознали детайлно с Петицията, това означава, че не поемате отговорност за съдбата на културните дейци от третата група и прехвърляте отговорността за оцеляването им на Вашите чиновници.

Каквито и да са Вашите отговори настояваме да проведете незабавно разговори със социалния и финансовия министър за решаването на екзистенциалните проблеми на културните дейци останали извън обхвата на Вашето внимание и да предприемете спешно действия като държавник за удовлетворяване на техните искания.

 

Автори на петицията

Даниела Кузманова, Венцислав Мицов


Даниела Кузманова, Венци Мицов

Среща в Президентството с г-н Румен Радев - Президент на РБългария

2020-06-03 19:15:28

Скъпи приятели, колеги и съмишленици! Днес, с Venci Micoff имахме първата и единствена засега среща с отговорни личности и институции, от които в различна степен зависи решението на проблемите, изложени в нашата петиция. Среща с Президента на Република България Г-н Румен Радев, протекла в дух на приятелство и съпричастност! Г-н Радев бе детайлно запознат с нашите искания и изрази пълната си подкрепа и своето отношение към кризисната ситуация, в която се намират свободно практикуващите и самонаетите артисти, като акцентира на тяхната значимост и техния принос в културния живот у нас. Удовлетворени сме от разговора с Президента, който се разшири и обогати и с идеи за бъдещето от негова страна, за инвестиции в човешкия ресурс в сферата на културата, с възможности за работа и от наша страна за създаване на адекватна на времето национална културна програма за развитие. Най-вече, сме впечатлени от уважението към българския творчески потенциал, към хората на изкуството.

Оставаме с надежда, че тази среща ще провокира и останалите адресати на петицията да поемат своята отговорност и да предприемат необходимите мерки за спасяването на целия бранш.

https://dariknews.bg/novini/bylgariia/radev-kulturnite-dejci-imat-ogromno-znachenie-za-nacionalnata-identichnost-i-duhovnostta-2228152?fbclid=IwAR139zee3FE1kyD7YPAnCf2RrEm4RKqYuzaG_yekau5GZziiDhXgWXYBrqA


Даниела Кузманова, Венци Мицов

Среща при Президента на Република България г-н Румен Радев

2020-06-02 17:01:58

Здравейте!

На 3 юни, в 14.00 часа сме поканени в Президентството за среща с Г-н Радев.

Заедно с Венци Мицов, ще отправим исканията от нашата Петиция към него, с надежда за съдействие.

Президентът е първият, който откликна на проблемите, които вълнуват и безпокоят всички ни.

Ще ви уведомим за разговора по време на срещата и за резултата от нея.

Да си пожелаем успех!

Даниела Кузманова

 

 


Даниела Кузманова, Венци Мицов

Петицията е затворена!

2020-05-25 10:10:56

Благодарим на всички ви -  2293-ма съпричастни към Петицията!

Утре, 26 май, тя ще бъде предоставена на адресатите.

Да си пожелаем успех и оптимален резултат за справедливите и наложителни мерки, които Правителството трябва да предпиеме, за да уважи нашите искания.

Ще продължим да ви информираме!


Даниела Кузманова, Венци Мицов

Актуализирани искания

2020-05-22 11:37:44

ПРЕДЛАГАМЕ:

Спешно създаване на Регистър на потърпевшите от страна на Министерството на културата и Социалното министерство;

 • безвъзмездно ежемесечно изплащане на минималната за страната заплата за период от 15 март до прекратяването на ограниченията за публични прояви;
 • безвъзмездни компенсации за пропуснати ползи от концертна и сценична дейност в периода март-септември 2020, доказани с договори, афиши, програми за паднали  спектакли и събития;
 • гратисен период от 2 години за погасяването на кредити усвоени преди 15 март 2020 г.; 
 • освобождаване на самонаетите и свободно практикуващите от внасянето на осигуровки (с изключение на здравните) за срок от 6 месеца след прекратяване на ограниченията на правото им на труд; 
 • изплащане на детски надбавки върху минималната работна заплата, за срока на действие на ограниченията;
 • промяна на критериите и изискванията за индивидуални артисти кандидатстващи за стипендии от МК;
 • да отпадне задължението да са самоосигуряващи се по БУЛСТАТ и да имат формиран осигурителен доход;
 • условието да бъде - праг 1400 лв. средномесечен доход за 2019 г. и коректно платени данъци;
 • публично оповестяване размера на средствата предоставени от ЕС и предназначени за справяне с кризата в Културния сектор в България, пълна прозрачност при тяхното разпределение.

Исканията ни са валидни до отпадането на всички ограничителни мерки и възстановяване правото ни на труд.


Даниела Кузманова, Венци Мицов

Непотвърдени подписи

2020-05-18 16:40:28

Уважаеми колеги и съмишленици!

При подписване на Петицията всеки от нас е получил имейл за потвърждение на своя подпис. Към днешна дата -18 май има 311 непотвърдени подписа. От peticiq.com е изпратено съобщение на електронния ни адрес, в което е указано как да потвърдим подписа си.

Моля, проверете електронната си поща, проследете това съобщение и ако все още сте съгласни с огласените искания, потвърдете своя подпис.

Петицията е активна до 24 май 2020 г.

Поздрави!


Даниела Кузманова, Венци МицовСподелете тази петиция

Помогнете тази петиция да получи повече подписи

Как да популяризираме една петиция?

 • Споделете петицията на стената си във Facebook и в групи, свързани с темата на петицията Ви.
 • Свържете се с приятелите си
  1. Напишете съобщение, в което обяснявате защо сте подписали тази петиция, защото хората са по-склонни да я подпишат, ако разберат колко важна е темата.
  2. Копирайте и поставете уеб адреса на петицията във вашето съобщение.
  3. Изпратете съобщението чрез имейл, SMS, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram и LinkedIn.Facebook