Петиция за спешна финансова помощ на културния сектор в България - самонаети и самоосигуряващи се артисти на свободна практика

20180314205434_82998.jpgДо Г-жа Караянчева

Председател на Народното събрание на РБългария

До Г-н Румен Радев

Президент на РБългария

До Г-н Бойко Борисов

Министър - председател на РБългария

До Г-н Томислав Дончев

Заместник министър - председател на РБългария

До Г-н Владислав Горанов

Министър на финансите 

До Г-жа Деница Сачева

Министър на труда и социалната политика

До Г-н Боил Банов

Министър на културата

Забраната за провеждане на публични прояви в културния сектор наложена с извънредното положение в страната постави под въпрос екзистенцминимума от средства за работещите на свободна практика в него. Налице е срив на културните и развлекателни дейности засягащи концерти, фестивали, спектакли, клубни изяви, празнични и други чествания, без които приложимостта на свободните артисти и музиканти е сведена до нула. Свободно практикуващите културни дейци са лишени напълно от всякакви материални постъпления. Преустановяването на гражданските договори и неизплащането на еднократни хонорари за извършваната от тях работа отнема основното им право - правото на труд, а от там - и правото на живот.

Наложителна е спешна финансова помощ за свободния културен сектор.

Мерките, предприети до момента от Министерство на културата не са ефективни. Причината е, че в заложените критерии за включване в различните инструменти са предвидени изисквания, които не могат да бъдат покрити от преобладаваща част от дейците в културния сектор у нас.

Изискването за официални доходи до 1000 лева на месец за миналата година при средна заплата в областта на културата, варираща между 1043 и 1213 лева за последното тримесечие на миналата година (данни от НСИ) показва, че критерият е неправилен и няма да доведе до реална помощ за сектора.

Наложителен е диалог с Министерството на труда и социалната политика и Министерството на културата (и между тях), в който министрите да се ангажират с адекватни мерки за безвъзмездна социална помощ и подкрепа именно на самонаетите и самоосигуряващи се артисти, при изпълними условия. 

В  момента никой в световен мащаб не може категорично да отговори кога ще се възобнови културния живот.

Ето защо, за преодоляване на кризата и компенсиране загубите на свободните и самонаетите артисти 

ПРЕДЛАГАМЕ:

Спешно създаване на Регистър на потърпевшите от страна на Министерството на културата и Социалното министерство;

  • безвъзмездно ежемесечно изплащане на минималната за страната заплата за период от 15 март до прекратяването на ограниченията за публични прояви;
  • безвъзмездни компенсации за пропуснати ползи от концертна и сценична дейност в периода март-септември 2020, доказани с договори, афиши, програми за паднали  спектакли и събития;
  • гратисен период от 2 години за погасяването на кредити усвоени преди 15 март 2020 г.; 
  • освобождаване на самонаетите и свободно практикуващите от внасянето на осигуровки (с изключение на здравните) за срок от 6 месеца след прекратяване на ограниченията на правото им на труд; 
  • изплащане на детски надбавки върху минималната работна заплата, за срока на действие на ограниченията;
  • промяна на критериите и изискванията за индивидуални артисти кандидатстващи за стипендии от МК;
  • да отпадне задължението да са самоосигуряващи се по БУЛСТАТ и да имат формиран осигурителен доход;
  • условието да бъде - праг 1400 лв. средномесечен доход за 2019 г. и коректно платени данъци;
  • публично оповестяване размера на средствата предоставени от ЕС и предназначени за справяне с кризата в Културния сектор в България, пълна прозрачност при тяхното разпределение.

Исканията ни са валидни до отпадането на всички ограничителни мерки и възстановяване правото ни на труд.


Даниела Кузманова, Венци Мицов    Свържете се с автора на петицията