Петиция за възрастов праг за получаване на помощи при бременност

До Президента на Република България

До Министър-председателя на Република България

До Председателя на Народното събрание на Република България

До всички политици и партии в Република България

До Омбудсмана на Република България

До всички медии в България

До цялата Българска общественост

 

Това е гражданска петиция за промени в Закона за семейните помощи за деца!

Само родители, навършили пълнолетие, да имат право на детски надбавки.

Законът създава предпоставки за злоупотреба със средствата от републиканския бюджет, защото се дава възможност на малолетни и недееспособни български граждани да раждат деца, които впоследствие също да се възползват от предвидените в закона социални плащания.

Maлолетната майка няма нито образователен ценз, нито законовото право да бъде наета на трудов или граждански договор, респективно няма приходи за отглеждането и осигуряването на образованието на детето си. Това води до реалната невъзможност детето й да се интегрира в обществото.

Всъщност ние се сблъскваме с абсурда да бъдем наблюдатели на раждането на деца от деца. Този порочен процес поставя цялото българско общество, трудещите се българи и българската икономика пред неправдата да отглеждат чрез данъците си група от индивиди, за които раждането се е превърнало в бизнес и средство за оцеляване, без да се полага труд.

Липсата на възрастови ограничения за получаване на помощи по никакъв начин не оправдава направените плащания, не създава условия за интеграция на малцинствата, не подпомага получаването на образователен ценз, а дори напротив – втвърдява разделението и бедността между тези групи.

Записването на възрастов праг от 18 години за получаването на помощи при бременност и за отглеждане на деца ще елиминира или драстично ще намали детската раждаемост до 18-годишна възраст, поради липсата на икономически и финансов мотив за раждане преди тази възраст.

С тази петиция искаме от Народното Събрание  да бъдат направени промени в Закона за семейните помощи за деца..

С уважение,
Българските граждани


Георги Мавридис,Владислав Панталеев    Свържете се с автора на петицията