ЗАБРАНА ЗА ПРОУЧВАНИЯТА И ДОБИВА НА ШИСТОВ ГАЗ В БЪЛГАРИЯ

Уважаеми Дами и Господа,

НИЕ, Гражданите на Република България, използвайки законното си Конституционно право на живот в чиста природна среда, незамърсена от груба човешка намеса, среда с чиста питейна вода, въздух, почва, с развит туризъм, базиращ се на изключителните природни и климатични условия, с които България е облагодетелствана,  НИЕ, населението на страната, които не желаем да увеличим в списъците на заболяванията от рак, Ние, мислещите за бъдещето на нашите деца и на децата на техните деца ИЗГОТВИХМЕ И ПОДПИСАХМЕ Настоящата петиция с текст:

Настояваме категорично да се забрани на цялата територия на България добивът на шистов газ, по примера на Франция, Англия, Германия, Швейцария, Канада, Австралия , ЮАР и САЩ.

Не желаем земята и водите ни да се замърсят с над 600 токсични химикала, с радиоактивен отпадък, не желаем изкуствено предизвикани от фракинга земетресения. Не желаем житницата на България - Златна Добруджа да се превърне в пустиня, а населението да се разболее или умира бано, натровено заради чужди интереси.

Множество експерти са скептични относно добива на шистов газ в Европа.  На Европа й липсва необходимото законодателство, което да урежда този вид добив. Липсва и необходимата инфраструктура, както и желание тя да бъде построена . Екологичните съображения са на по-високо ниво, Франция наскоро забрани добива на шистов газ на територията си. Освен споменатите проблеми, някои експерти твърдят, че добива в Европа ще е много по-скъп тъй като шистовите пластове са на около 1.5 пъти по-голяма дълбочина. Оценките на цената на газа която би направила добива рентабилен се колебаят от 340  до 580 долара за 1000 куб.м /според някои изследвания, с които сме запознати/

Предвид на екологичните опасности, незрялостта на технологиятарискът от отравяне на подпочвените води, отнемането на големи площи обработваема земя и несигурната икономическа перспектива най-доброто решение за България в момента е да не се занимава с проучване и добив на шистов газ.