Отворено писмо с искане за незабавни мерки за опазване на обществения ред в Габрово

  
 
 До: Областна дирекция на МВР – Габрово
Районна прокуратура – Габрово
Община Габрово
Областна администрация на Област Габровo
  
Отворено писмо
 
 От граждани на град Габрово, подписали приложената подписка към настоящото Отворено писмо 
До:Директор на Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи – Габрово, Районна прокуратура – Габрово, Кмет на Община Габрово, Областен управител на Област с административен център Габрово
 
 Уважаеми старши комисар Пламен Иванов, Директор на ОД на МВР-Габрово,
Уважаеми г-н Милен Миков, Административен ръководител на Районна прокуратура-Габрово.
Уважаема г-жо Христова, Кмет на Община Габрово,
Уважаема г-жо Башева Венкова, Областен управител на Област Габрово, 
 
В неделя, 09.06, гражданите на Габрово станаха свидетели на поредното нарушаване на обществения ред от група граждани на града ни – масово сбиване на централната улица Радецка в нашия град. В масовото сбиване се използват камъни, кенчета от бира, столове от заведението наблизо, един от участниците със зелената фланелка носи в себе си и изважда нож с видимо много по-голям от разрешените за носене на обществени места, а именно 7 см. Чист късмет е, че ножа не се заби в нечия плът и да има разплакани майки, съпруги, деца и унищожени човешки съдби...Отзвука от масовото сбиване и нарушения обществен ред беше следния:
 
1. На 10 юни 2024 г. във Фейсбук група Граждански контрол е качен видеоклип с масовото сбиване. Последват много реакции на граждани с различни тези
 
2. На 10 юни 2024 г. има качено съобщение на официалната страница на ОД на МВР-Габрово:„Полицията изяснява обстоятелствата около конфликт в ГабровоОбластна дирекция на МВР Габрово изяснява обстоятелствата около конфликтна ситуация, възникнала в късния следобед на 9 юни на ул.Генерал Радецки. На място са насочени автопатрулни екипи, които установяват лицата, участващи в конфликта. Активните действия по случая продължават. Уведомена е Районна прокуратура Габрово. След окомплектоване, материалите ще бъдат изпратени по компетентност в прокуратурата.“
 
3. Репортаж на Нова телевизия от 11 юни 2024 г. сутринта, на който присъстваше представител на Facebook група г-н Владимир Стефанов и г-н Стефан Аврамов, един от участниците в масовото нарушение на обществения ред. Не се включват представители на другата страна на масовото нарушение на обществения ред. В репортажа нарушението се замазва и се представя като личностен конфликт. Репортажа върви към замазване и решаване на конфликта, като изглежда най-удобно решение.Г-н Стефан Аврамов, една от страните в масовата противообществена проява, споделя в репортажа:„Аз съм човекът, който мята столовете и проблемът е напълно личностен. Няма никаква етническа омраза. Полицията дойде още на същия ден и проблемът беше решен. Вечерта дори си стиснахме ръцете с групата от мъже и жени. Беше вид самоотбрана. Не е заради нещо сериозно, познавам се с тях, откакто съм роден. Няма пострадали, живи и здрави сме и аз, и те.“ 
 
Уважаеми властимащи и правоприлагащи,
 
Според репортажа по Нова телевизия проблемът е решен още вечерта на 9 юни. Ние обаче не мислим така. Ние настояваме отговорните институции да се сезират и виновните граждани да понесат съответните последствия с цялата строгост на закона, за да се предотвратят подобни бъдещи прояви. За такива масови сбивания и провинения Наказателен кодекс на Република България гласи:
 
Чл. 325. (1) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.) Който извърши непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото, се наказва за хулиганство с лишаване от свобода до две години или с пробация, както и с обществено порицание....
(4) (Нова - ДВ, бр. 28 от 1982 г., в сила от 01.07.1982 г., изм. - ДВ, бр. 92 от 2002 г., в сила от 01.01.2005 г., изм. относно влизането в сила - ДВ, бр. 26 от 2004 г., в сила от 01.01.2004 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г., предишна ал. 3, доп. - ДВ, бр. 95 от 2016 г.) Когато деянието по предходните алинеи е извършено повторно, наказанието е: по ал. 1 - лишаване от свобода до три години; по ал. 2 и 3 - лишаване от свобода от една до пет години.
(5) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 28 от 1982 г., в сила от 01.07.1982 г., изм. - ДВ, бр. 92 от 2002 г., в сила от 01.01.2005 г., изм. относно влизането в сила - ДВ, бр. 26 от 2004 г., в сила от 01.01.2004 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г., предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 95 от 2016 г.) Когато деянието по ал. 1 - 3 представлява опасен рецидив, наказанието е лишаване от свобода от една до шест години.“ 
 
Настояваме за прилагане на закона от Ваша страна, а именно:
 
1. Цялостно разследване и изясняване на инцидента – участниците в него и от двете страни, криминалните им регистрации(ако има такива), използвани хладни оръжия на публични места, причинен стрес и неспокойство на гражданското общество на нашия град.
 
2. Настояваме да бъдат подведени под отговорност и двете страни в конфликта. Случилото се е противообществена проява и линията „аз си оттеглих жалбата и не се сърдя, че скочиха 10 души да ме бият“ не може да важи в случая.
 
3. Настояваме за публичност при разследването, а не „замитане под килима“ и неглижирането на проблема.
 
4. Настояваме за окомплектоване на преписка от Районна прокуратура със събрани необходимите доказателства и снети съответни показания.
 
5. Внасяне на преписката за откриване на Наказателно дело за противообществена проява в Районен съд – Габрово6. Издаване на законосъобразните присъди на участниците в масовото сбиване. Тези искания са конкретно за случая от 9 юни 2024 г вечерта.  
 
В по-широк смисъл заявяваме следното:
 
Всички си спомняме случая със саморазправа през 2019 г. и последвалите масови многодневни протести на граждани в нашия град. Тогава се намесиха и подразделения на жандармерията, за да пазят една група граждани на града ни от друга група граждани. Не искаме те да се повтарят. За да се случи това, обаче, назрява сериозна необходимост от прилагане на мерки за опазване на обществения ред в града ни и Превенция на извършване на престъпления.
 
По повод опазване на обществения ред и спокойствие имаме следните искания:
 
1. Прилагане на закона за МВР, чл. 2 на който гласи следното:„Чл. 2. Дейността на МВР е насочена към защита на правата и свободите на гражданите, противодействие на престъпността, защита на националната сигурност, опазване на обществения ред и пожарна безопасност и защита на населението.“ Оперативното прилагане на разпоредбите е заложено в нормативни документи, които Вие познавате много по-добре от нас.
 
2. Искаме да има нормалност по улиците и обществените места на града ни, предотвратяване на струпване на граждани, нарушаващи обществения ред по възлови улици, площади и други обществени места. Тези точки са например(но не изчерпателно):
- Централната пешеходна улица Радецка;
- Парка с мечето в центъра на града;
- Парка в района на старото колело срещу училище Васил Левски;
- Градинката в близост до Шиваров мост;
- Градинката в близост до училище Неофит Рилски
- ул. Батак
- Други
 
Уважаеми ръководители на ОД на МВР Габрово, Община Габрово и Областна администрация,
 
Тъй като инциденти като този, случил се на 9 юни започнаха да зачестяват (в рамките на месец и половина те вече са поне 3!), настояваме за незабавни мерки, според описаното в закона. Вярваме, че със средствата и лостовете на властта, която Ви е предоставена от нас, гражданите на града и държавата ни, ще запазите нашия град чист от масови конфликти на всякаква основа, ще съхраните изграденото обществено спокойствие и ще направите града ни още по-приятен за живот и развитие на хората в него.

Граждански Контрол Габрово    Свържете се с автора на петицията

Подпишете тази петиция

Подписвайки се, приемам, че Граждански Контрол Габрово ще може да види цялата информация, която предоставям в този формуляр.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.


Давам съгласие за обработка на информацията, която предоставям в този формуляр за следните цели:
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...