Петиция за ревизия и премахване на ирелевантни знаци в общ. Мадан

Тази петиция е създадена, за да се съберат нужните подписи, за внасянето ѝ в община Мадан, обл. Смолян, за да се ревизират пътни знаци (указателни, задължителни, препоръчителни) от ЗДВП, поставени на крайно нелогични места, като следните 2 примера:

  • Знак: B26 поставен извън населено място в отсечката след кръстовището за с. Лещак посока разклон "Черна" - АБОСОЛЮТНО НЕЛОГИЧНО ОГРАНИЧЕНИЕ НА СКОРОСТТА ДА БЪДЕ НЕ ПО-ВИСОКА ОТ 40 КМ/ЧАС
  • Знак: B26 поставен в населено място, представляващо такова, само от указатлена табела - без изградени тротоари, надлези, или инфраструктура обуславяща и присъща за "населено място" в с. Равнища - АБОСОЛЮТНО НЕЛОГИЧНО ОГРАНИЧЕНИЕ НА СКОРОСТТА ДА БЪДЕ НЕ ПО-ВИСОКА ОТ 40 КМ/ЧАС

Как е възможно в общински град МАДАН, в който населението особено в петък е основен фактор за създаване на ПТП, (тъй като хората дори не пресичат на обособените за това места) органичението на МПС в града да бъде 50 КМ/ ч, а извънградско на места без възможност дори за пресичане на глвания републикански път след с. Лещак да бъде въведено ограничение от 40 км /ч

В петицията са посочени едва 2 примера, но искането е да се ревизират абослютно всички пътни знаци, и там където ограничението е 40 км/ч да бъде на 60 км/ч (не навсякъде, а там където това е възможно - това са около 80% възможна промяна от 40 на 60 км/ч). По този начин ще шофираме нормално в една нормална община, нарушенията ще бъдат по-малко, като количество, няма да има изнервени водачи, и трафикът ще се подобри.

Бъдете първата община в България помислила за шофьорите си! Дайте пример!

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам Марин Узунов да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.


Или

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...