За законна и честна процедура за избор на Изпълнителен директор на Втора САГБАЛ "Шейново" ЕАД

Обръщаме се с призив да подкрепите  спазването на законите на Рeпублика България при избор на Изпълнителен Директор на Втора САГБАЛ Шейново !

При последното провеждане на конкурс за изпълнителен директор - ИД на Втора САГБАЛ Шейново, д-р Румен Велев е единственият кандидат, който се явява и получава оценка, позволяваща му да бъде избран и да изпълнява тази длъжност.  

В последствие, при едно от заседанията си, Столичен Общински Съвет - СОС взима решение за отстраняване на д-р Румен Велев от длъжността и посочва д-р Таня Андреева, която не се е явявала на конкурса за Изпълнителен Директор на Втора САГБАЛ Шейново да заеме поста.  

След подадена жалба от д-р Румен Велев, Областният Управител на гр.София определя това решение за неправомерно и в нарушение на законите на Република България, а СГС спира вписването на д-р Таня Андреев за ИД на болница Шейново.

Предстои незаконното решение на СОС да бъде преразгледано и съответно да има окончателно становище. Настояваме за честна и законосъобразна процедура за избор на ИД на Втора САГБАЛ Шейново.  

Във връзка с това създаваме петиция с искане СОС да спазят законите и процедурата за избор на Изпълнителен Директор на Втора САГБАЛ Шейново да бъде проведена според законовите регламенти.

Призоваваме за взимане на решение от СОС, основано само и единствено на законите на РБ, а не решение, основано на политически пристрастия и интереси. 

 III.png


Лекари, акушерки, медицински лаборанти, санитари и административен персонал от Втора САГБАЛ "Шейново" ЕАД    Свържете се с автора на петицията

Подпишете тази петиция

Подписвайки се, приемам, че Лекари, акушерки, медицински лаборанти, санитари и административен персонал от Втора САГБАЛ "Шейново" ЕАД ще може да види цялата информация, която предоставям в този формуляр.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.


Давам съгласие за обработка на информацията, която предоставям в този формуляр за следните цели:
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...