Промяната на велоалея в път и строеж на хотел

Момя гласувайте на този линк - https://www.peticiq.com/389528

С настоящата подписка, Ние жителите на с. Герман - София, се противопоставяме, категорично за промяна статута на изградената с Европейско финасиране "Пешеходна и вело алея" предоставяща пешеходен достъп на жителите на гр.София и в частност, жителите на с. Герман от стената на Езерото "Панчарево" до с. Кокаляне.
С внесеното в Община "Панчарево" искане за издаване, разрешение за строеж на Хотелски комплекс, попадащ в чашката на езерото Панчарево, е направено и искане за предоставяне на достъп до бъдещият строеж, който достъп да се осъществи чрез промяна статута на пешеходната и вело алея в улица.
Ето защо, ние жителите на с. Герман, заявяваме, че с настоящата подписка, целим свикване на Местен референдум по смисъла на чл. 27, ал. 1, т. 3 от Закона за пряко участие на граждани в държавната власт и местното самоуправление, като целим, чрез реализиране целите на закона, да спрем:

  1. Смяна статута на пешеходна и велоалея в път съд свободен достьп, свързващ с. Герман сьс с. Кокаляне!
  2. Изграждането на хотел и прилежащите му постройки и спортни съоръжения;
  3. Нарушаване на еко системата и еко равновесието в района на езерото "Панчарево";
  4. Повишаване нивото на шум и прах от множеството преминаващи през селото автомобили и тежкотоварни превозни средства;
  5. Прекъване на свободното предвижване и водопоя на дивите горски животни, обитаващи планината;
  6. Индиректното превръщане на ул. Патриарх Герман в алтернативен път на Самоковско шосе;
  7. Строителството в чашката на езерото "Панчарево

Сдружение “Заедно за Герман”    Свържете се с автора на петицията