Да спасим заедно пешеходната и велоалея в община Панчарево!

До Гл. архитект на София – г-н Здравко Здравков
Гл. архитект на район Панчарево – г-н Румен Несторов
Кмета на Столична община – г-жа Йорданка Фъндъкова
Кмета на район Панчарево- г-н Николай Гюров
Кмета на с.Герман- г-жа Маргаритка Станкова
Министъра на регионалното развитие и
благоустройството- г-н Иван Димитров Шишков
Министъра на околната среда и водите –
г-жа Росица Атанасова Карамфилова-Благова
Директора на РИОСВ София – г-жа Ирена Петкова
Омбудсмана на Р България- г-жа Диана Ковачева
Областния управител – г-н Иван Кючуков
Управителя на Напоителни системи клон София-
г-н Димитър Главинов
Сдружение „Велоеволюция“
НПО „ Зелени Балкани“
Директор на Басейнова дирекция –
г-жа Цветомира Христова

П Е Т И Ц И Я
Против Инвестиционно предложение за изграждане на хотел, обслужваща сграда и гребна база на брега на езерото Панчарево
от жителите на с. Герман и Сдружение „ Моят Герман“ с подкрепата на „Сдружение за развитие на Панчарево и Кокаляне“
Уважаеми ръководители на гореизброените институции,
с настоящата петиция се противопоставяме категорично срещу Инвестиционното намерение на „МАСТЕРФИКС“АД ЕИК 131219947 да построи на брега на езерото Панчарево хотел, обслужваща сграда и гребна база, което инвестиционно предложение е одобрено със Заповед №РД-09-50-944/26.07.2006г. и е издадена виза за проектиране от 11.02.2022г. от Гл. архитект на район Панчарево, без да е имало уведомяване на жителите на с. Герман, в землището на което се намира имотът.
Изразяваме категорично несъгласие срещу това инвестиционно намерение поради следните причини:
1. Границата на имота граничи с любимата за всички софиянци и гости на София вело алея около езерото Панчарево, която се използва за разходка и отдих 24/7 дни и която се посещава от над 5000 човека седмично през всички сезони. В инвестиционното предложение е записано , че това е асфалтов местен път, което е абсолютно неверно.
2. Имотът попада в зона ОЗ1, защото до 1997 години беше застроен с малък едноетажен ресторант, който обслужваше разхождащите се граждани около езерото и служеше за отдих и почивка. Инвестиционното намерение на новия собственик, който е придобил имота 2021г. е за обслужване на частни интереси . Освен това има вече съществуващи 3 налични гребни бази, които функционират от преди 1990г. и които могат да обслужват всички гребни клубове на София. Нашето мнение е че в никакъв случай издаването на виза и разрешение за строеж на такъв обект не обслужва обществения интерес.
3. Имотът попада в територия с трайно предназначение „Земеделска“ и е ограден от три страни с общинска земя попадаща в зона ТЗВ и от четвърта страна с вело алея и алея за разходки. Имотът няма пряк достъп с водата, за да е гребна база. Общинската земя представлява сипеи и дерета и е част от сервитута около езерото.
4. Имотът е с голяма денивелация и строителството на такъв голям обект ще застраши екоравновесието на езерото и нивелацията съществуващата вело алея.
5. Застрояването на имота и обслужването на имота не може да се осъществи технически, защото не граничи с регулирана улица по-която могат да минават камиони, коли и други технически средства.
6. В инвестиционното намерение е записано , че отпадъчните води ще се отвеждат в изгребна яма, което е технически невъзможно. Достъпът на почистващи камиони не може да се осъществи.

Изненадани сме от издаването на виза на имота за такъв голям обект от Гл. архитект на Панчарево без да са съобразени изискванията на закона. Одобреният ПУП-ПЗ е от 2006г. и в шест годишен срок не е започнало строителство. В ISO-map /ГИС София/ не е отбелязан наличието на ПУП-ПЗ за имота. Според новите изисквания на ОУП на София би трябвало да е направен ПУП-ПРЗ. Но регулация на пътя не може да бъде направена, защото това е вело алея и алея за разходки и е забранен достъпът на коли, камиони по нея.
Уважаеми, ръководители- отговорни лица,
молим за Вашата компетентна и бърза намеса, за да се спре това инвестиционно намерение , което е в ущърб на обществения интерес.
Прилагаме събраните от над 1700 подписа на жители. Screenshot_20230201_210731_com.huawei_.browser_edit_88375171110993_1.jpg

С уважение:
Юлиана Младенова
/Председател на Сдружение „Моят Герман“/
тел. за обратна връзка
0886838722

 

 

 

 

 

 

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам Силвия Анева да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...