ЗАПАЗВАНЕ НА БЪЛГАРСКИЯ ЛЕВ!

Нека запазим нашият валутен суверенитет!


Свободна Велика България    Свържете се с автора на петицията

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам Свободна Велика България да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.


ИлиПлатена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...