Да поискаме заедно оставката/ отстраняването на Костадин Костадинов от Парламентарната Комисия за българите в чужбина!

До Народното Събрание на Република България! Ние, българските граждани, живеещи извън България и тези , които са понастоящем в България, изразяваме категоричния си протест срещу участието / председателството на Костадин Костадинов в Комисията за българите в чужбина. Нашето искане е за незабавна оставка на Г-н Костадинов или отстраняването му по оредвидения ред от тази длъжност поради едно най- важно съображение. Това е откритото несъгласие и явна политика на неговата партия против членството на България в ЕС и НАТО. Подобна риторика е явно против националния ни интерес и е пагубна за политическота, военна и икономическа стабилност на България. Не се нуждаем такъв "политик" да се грижи за нас и да ни обединява . Молим да започнете процедура по отстраняването на К. Костадинов от тази комисия. Повечето българи в чужбина живеем в натовски и/или Страни - членки на ЕС! Благодарим!

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам Андрей Наумов да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...