Създаване на общински приют за кучета и котки на територията на община Костенец

Кучета и котките се намират в неблагоприятното положение, в което те не са нито диви, нито питомни животни, и по този начин те са принудени да обитават пространствата, които обитаваме ние хората, но същевременно - в съзнанието на голяма част от нас, те са безполезни, в смисъла, че не носят ползи за нас, каквито намираме в питомните животни, които отглеждаме за храна или други цели. От друга страна, много хора разпознават ползите от кучетата и котките като компаньони на хората – тъй наречените, домашни любимци. И в двата случая, на преден план трябва да стои разбирането, че тези животни са живи същества, които могат да изпитват страдание и които имат право на достоен живот, също като нас, хората. Кучетата и котките са изключително зависими от нас хората, но, за съжаление, често не получават добро отношение и грижа, което прави живота им изключително труден.

 

Улицата е изключително опасно място за кучетата и котките, като тази рискова среда понякога може да създаде предпоставки за възникване на рискове и за хората. За да се осигури безопасност за хората и животните, безстопанствените животни трябва да бъдат временно настявани в общински приют за бездомни животни, който за съжаление до момента липсва в община Костенец. Според действащото законодателство, общинските приюти осигуряват обезпаразитяване, ваксиниране, кастриране, маркиране с ушни марки и чипиране на заловените животни. След регламентирания престой, животните, които са здрави, които не са агресивни и които никой не е пожелал да ги осинови, се връщат на местата на залавянето им.

 

Контролирането на популациите на бездомни кучета и котки чрез кампании за кастрация, дава възможност да се намали по хуманен начин броя на бездомните кучета и котки и с това да се даде възможност повече от тях да бъдат обгрижени и прибрани на сирурно и безопасно място. Тези кампании са също отговорност на общината, вписана в закона. Общините получават държавни средства, за да следят и предотвратятват тези проблеми.

 

Към този момент популацията на бездомни кучета и котки на територията на община Костенец остава висока, което е резултат от липса на обширна кампания за кастрация на бездомни и домашни кучета и котки, липса на информационна кампания за ползите от кастрация на кучета и котки и притока на бездомни живтни от други общини.

 

Във връзка с изложените по-горе аргументи, настоявам община Костенец да се ангажира в най-кратък срок със създаване на приют за бездомни кучета и котки, който да изпълнява всички посочени по-горе дейности. Общината би могла да приспособи за целта вече съществуваща сграда или да изгради нова и да стартира с намален капацитет от няколко животни, който да бъде развит в последствия. За целта общината може да си партнира с местни граждански организации или организации с нестопанска цел. Общината трябва да се ангажира с назначаването на предварително обучен персонал на приюта, който да работи според най-добрите практики. Общината трябва да отговаря за дългосрочното управление и финансиране на приюта. Според закона, общинските приюти могат също така да бъдат финансирани и управлявани на базата на публично-частни партньорства.

 

 


Мартина Карагьозова    Свържете се с автора на петицията

Подпишете тази петиция

Подписвайки се, приемам, че Мартина Карагьозова ще може да види цялата информация, която предоставям в този формуляр.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.


Давам съгласие за обработка на информацията, която предоставям в този формуляр за следните цели:
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...