Петиция за развитието на кв. Виница, град Варна

Уважаеми дами и господа,
Виница е квартал на град Варна от 1975 година. През последните 20 години инвестициите за поддръжката на съществуващата и изграждането на нова инфраструктура от страна община Варна в нашия квартал са изключително недостатъчни. Паралелно с това в квартала кипи бурно застрояване, което допълнително влошава лошата инфраструктура и често води до ВиК аварии, които оставят живущите без вода с дни! Този факт, води до ежегодно влошаване на качеството на живот, на нас живущите във Виница и околните местности. Улиците, тротоарите и зелените площи са в плачевно състояние. Децата ни играят на опасни и счупени детски площадки, които са обрасли с треви и плевели и никой не поддържа. Въпреки "иновативните съдове за смет" улиците тънат в боклук, липсва редовно сметоизвозване...  

С тази петиция, ние живущите в кв. Виница, гр.Варна и с.о. около квартала, настояваме Община Варна, начело с кмета Иван Портних да изпълнят упоменатите по-долу искания.

Нашите искания са:

I. Ангажиране от страна на отговорните институции и дружества относно водоподаването и плановото изграждане на водопровод и канализация по начин, по който живущите нямат прекъсване на водоподаването за повече от 3 часа на ден, като за всяко прекъсване да има конкретни дати и часове, обявени на общодостъпен интернет адрес поне 48 часа предварително.

II. Ангажирането от страна на община Варна с ремонтни дейности на инфраструктурата в квартал Виница, а именно:

1. ремонт на пътна инфраструктура, в т.ч. тротоари и спирки;

2. изграждане на поне още една детска градина/ясла в квартала или околните селищни образувания с капацитет отговарящ на нарастващият брой жители на квартала;

3. обособяване, изграждане и поддръжка на паркови площи, детски площадки и площадки за домашни любимци, в брой и вид, съответстващ на нуждите на живущите в квартала;

4. публично-достъпен график за ежемесечна поддръжка на зелените площи в квартала;

5. обособяване, изграждане и поддръжка на площадки за спортни активности в брой и вид, съответстващ на нуждите на живущите в квартала;

6. редовно и адекватно сметосъбиране;

7. обособяване на места за поставяне на съдовете за смет така, че да не заемат тротоарни площи, вело-алеи или други пешеходни зони;

III. Градски транспорт - нови автобусни линии, които да свързват квартала с главни спирки в западните и северните части на града - вкл. летище и к.к. Златни пясъци. Да се съкрати интервала на линия 31а през летния сезон на 30 Мин и 45 мин през зимата.

Участие могат да вземат всички пълнолетни граждани с постоянен/временен адрес в рамките на община Варна и с избирателни права.

Благодарим предварително за проявената гражданска активност и позиция от Ваша страна! 


Инициативен Комитет кв. Виница    Свържете се с автора на петицията

Подпишете тази петиция

Подписвайки се, приемам, че Инициативен Комитет кв. Виница ще може да види цялата информация, която предоставям в този формуляр.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.


Давам съгласие за обработка на информацията, която предоставям в този формуляр за следните цели:Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...