Петиция за развитието на кв. Виница, град Варна

Уважаеми дами и господа,
Виница е квартал на град Варна от 1975 година. През последните 20 години инвестициите за поддръжката на съществуващата и изграждането на нова инфраструктура от страна община Варна в нашия квартал са изключително недостатъчни. Паралелно с това в квартала кипи бурно застрояване, което допълнително влошава лошата инфраструктура и често води до ВиК аварии, които оставят живущите без вода с дни! Този факт, води до ежегодно влошаване на качеството на живот, на нас живущите във Виница и околните местности. Улиците, тротоарите и зелените площи са в плачевно състояние. Децата ни играят на опасни и счупени детски площадки, които са обрасли с треви и плевели и никой не поддържа. Въпреки "иновативните съдове за смет" улиците тънат в боклук, липсва редовно сметоизвозване...  

С тази петиция, ние живущите в кв. Виница, гр.Варна и с.о. около квартала, настояваме Община Варна, начело с кмета Иван Портних да изпълнят упоменатите по-долу искания.

Нашите искания са:

I. Ангажиране от страна на отговорните институции и дружества относно водоподаването и плановото изграждане на водопровод и канализация по начин, по който живущите нямат прекъсване на водоподаването за повече от 3 часа на ден, като за всяко прекъсване да има конкретни дати и часове, обявени на общодостъпен интернет адрес поне 48 часа предварително.

II. Ангажирането от страна на община Варна с ремонтни дейности на инфраструктурата в квартал Виница, а именно:

1. ремонт на пътна инфраструктура, в т.ч. тротоари и спирки;

2. изграждане на поне още една детска градина/ясла в квартала или околните селищни образувания с капацитет отговарящ на нарастващият брой жители на квартала;

3. обособяване, изграждане и поддръжка на паркови площи, детски площадки и площадки за домашни любимци, в брой и вид, съответстващ на нуждите на живущите в квартала;

4. публично-достъпен график за ежемесечна поддръжка на зелените площи в квартала;

5. обособяване, изграждане и поддръжка на площадки за спортни активности в брой и вид, съответстващ на нуждите на живущите в квартала;

6. редовно и адекватно сметосъбиране;

7. обособяване на места за поставяне на съдовете за смет така, че да не заемат тротоарни площи, вело-алеи или други пешеходни зони;

III. Градски транспорт - нови автобусни линии, които да свързват квартала с главни спирки в западните и северните части на града - вкл. летище и к.к. Златни пясъци. Да се съкрати интервала на линия 31а през летния сезон на 30 Мин и 45 мин през зимата.

Участие могат да вземат всички пълнолетни граждани с постоянен/временен адрес в рамките на община Варна и с избирателни права.

Благодарим предварително за проявената гражданска активност и позиция от Ваша страна! 


Инициативен Комитет кв. Виница    Свържете се с автора на петицията

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам Инициативен Комитет кв. Виница да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.


Или

Ще получите имейл с връзка, където да потвърдите вашия подпис. За да сте сигурни, че получавате нашите имейли, моля, добавете info@peticiq.com към вашата адресна книга или списък с безопасни изпращачи.

Моля, обърнете внимание, че не можете да потвърдите подписа си, като отговорите на това съобщение.
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...

Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )