Заявление за поставяне на неравности тип "Легнал полицай" на ул. Елин Пелин , кв. Прослав , гр. Пловдив

ДО КМЕТА НА РАЙОН „Западен“ Гр. ПЛОВДИВ  

ЗАЯВЛЕНИЕ От жителите на гр.Пловдив , кв.Прослав  

Уважаеми Г-н Колев  

Ние жителите на кв.Прослав искаме да изразим благодарността си за поетите от вас ангажименти и изпълнението им в нашият квартал.

За съжаление искаме да изразим притеснението си от всекидневните предпоставки за сериозни ПТП по ул. Елин Пелин в частта си между ул.Буревестник и ул.Светилник.

Точно в този участък се намира ДГ „Боряна“ , единствената детска градина в квартала , посещавана от нашите деца. Тази пътна артерия се използва от стотици МПС ежедневно , като много от тях пренебрегват ограниченията предвидени в Закона за движение по пътищата , от което и всекидневните рискове от инциденти са значителни. Всекидневно деца и възрастни хора са изложени на опасност пресичайки този пътен участък , заради несъобразителността и високите скорости , които се развиват там.

Именно поради тази причина заявяваме желанието Ни , за изграждането на две (2 ) изкусвени  неравности тип „легнал полицай“ в частта преди  пресечката на ул. Елин Пелин и ул. Буревестник и след кръстовището на ул. Елин Пелин и ул. Светилник . Молбата ни е към Вас , като наш съгражданин и Кмет да проявите разбиране и да наредите според правомощията си , да бъдат изградени заявените от нас  изкусветни нераваности , с което да опазим хората и най-вече децата ни!              

С уважение , гражданите на кв. Прослав