Предложение за промяна в Закона за движението по пътищата (ЗДвП) в частта, касаеща наказание за шофиране без наличие на хартиен носител на полица за платена „Гражданска отговорност“

С автоматизирането на системите на Министерство на вътрешните работи и КАТ София ние, гражданите, смятаме, че сме изложени на неправомерно събиране на средства от държавата. Става дума за частта от Закона за движение по пътищата (ЗДвП), предвиждаща глоба от 50 лв. при непредставяне на хартиен носител на полица за платена застраховка „Гражданска отговорност“.

Хиляди водачи ежедневно са ощетени от закона, според който при платена сума и валидна полица, но при непредставянето ѝ в хартиен вариант, се считат за нарушители на пътя.
Текстът е абсолютно неуместен, при условие че служителите на „Пътна полиция“ могат да проверят на място в автоматизираната система, че застраховката е платена. Защо тогава водачът се глобява?
1. Допустимо ли е в 21-и век, когато всички се стремят към дигитализация, електронното доказателство за платена застраховка да не се приема?
2. Допустимо ли е когато проверяващият полицай провери в системата, че застраховката е платена, въпреки това да налага глоба, ако тя не е представена на хартиен носител?
3. Допустимо ли е изряден данъкоплатец да бъде санкциониран, заради недомислица в закона?
4. Не би ли следвало водачът да бъде пуснат спокойно да пътува, ако автоматизираната система покаже, че застраховката е платена?

Абсурдът в България е, че при наличие на автоматизирана система и платени такси, държавата си позволява да глобява водачи на МПС за липса на хартиен документ за платена "Гражданска отговорност". Още по абсурдното нещо е, че органите на реда отговарят по следния начин:
"Нас не ни интересува, че ние Ви виждаме актуалната полица в системата! Ние се интересуваме от това да ни предоставите своя хартиен талон“.
Драги съграждани и приятели, не мислите ли, че всичко това трябва съвсем скоро да се промени? Не съм юрист, но чисто човешки и логически не мога да приема да ни глобяват за „липсата“ на „Гражданска отговорност“ при условие, че сме я платили навреме и тя съществува в регистрите.
Нека спрем неправомерното събиране на такси с измислено наказание!!!

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам Атанас Месечков да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.


ИлиПлатена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...