За организиран общински транспорт за възпитаниците на ОДК Петрич до сградата на Младежки дом гр. Петрич

Моля,да се подпишат всички родители от Община Петрич, желаещи да се организира безплатен общински превоз за възпитаниците на ОДК гр. Петрич!

Транспортирането и придружаването на малките възпитаниците на ОДК гр. Петрич до сградата на комплекса(намираща се извън града),не е по силите и възможностите на всеки родител. Особено през студените месеци,когато превозването на децата до там е задължително! Поради отдалеченото местоположение на Общински Детски Комплекс и невъзможността да се връщат в края на занятията,родители чакат с часове децата си навън.Дори и в студа!Това е неприемливо и е в разрез с желанието им да се развива таланта на децата!

Родители търсим подкрепа и помощ от Община Петрич за нашите/нейните деца! Нека се поущрява и максимално улеснява обучението и развитието на децата!

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам Живка Г. Ушева да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.


ИлиПлатена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...