Петиция за временна забрана на руските държавни новинарски канали на територията на Република България

ПЕТИЦИЯ   

за нови и по-категорични действия на СЕМ за противодействие на враждебната пропаганда на                    Руската федерация в България  

До Г-жа Бетина Жотева,

Председател на Съвета за електронни медии в Република България

и Членовете на СЕМ

STOP_Russian_Aggression_in_Ukraine1.jpg

Уважаема г-жо Жотева, уважаеми членове на СЕМ,  

Ние, долуподписаните, призоваваме Съвета за електронни медии, като национален регулатор на медийната среда, да има по-активен мониторинг на случващото се в нея и да предприеме по-категорични действия за противодействие на враждебната ежедневна пропаганда на Руската федерация.

Смятаме, че грижата за сигурността в медийната среда в страната в тези критични за България и света дни не се изчерпва само със спирането на излъчването на англоезичните канали Russia Today и Sputnik. Настояваме за допълнителни действия, които да прекратят излъчването на всички контролирани от руската държава канали, включително Първи канал, Русия 24, Москва 24 и др.  Разбираме, че решението на СЕМ от 1 март 2022 г. за спиране на излъчването на посочените по-горе два канала се основава на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2022/350 НА СЪВЕТА от 1 март 2022 година за изменение на Регламент (ЕС) № 833/2014 относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна, но смятаме, че спирането само на изброените в приложението към регламента канали не решава проблемите у нас в тяхната цялост.

Ситуацията в България е по-различна от тази в повечето държави членки на ЕС, поради близостта на езиците, историческата ни зависимост и тесните връзки в миналото и поради много активната пропаганда на Русия у нас през последните години. В тази връзка акцентираме върху твърдението в чл. 8 от посочения Регламент на Съвета, а именно „Тези пропагандни дейности се осъществяват чрез редица медии под постоянния пряк или непряк контрол на ръководството на Руската федерация. Подобни действия представляват съществена и пряка заплаха за обществения ред и сигурността на Съюза.“  

Уважаема г-жо Жотева и членове на СЕМ, ако за повечето европейски държави спирането на рускоезичните рупори на кремълската пропаганда е достатъчен акт за решаване на проблема с хибридните руски атаки, то ограничаването само на Russia Today и на Sputnik в България е крайно недостатъчно! Затова настоятелно призоваваме СЕМ да разгледа спирането на всички контролирани от Руската федерация канали с новинарско съдържание, за да гарантирате ефективно обществения ред и сигурността на Република България.  

С уважение,

 

 

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам Кремона Павлова да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...