ПРОТИВ ХЕТЕРО ПАРАД В БУРГАС

ДО
ГОСПОДИН ДИМИТЪР НИКОЛОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА БУРГАС

ОТВОРЕНО ПИСМО
От Руси Иванов Милев - Активист

Относно: Парад на Хетеро привържениците

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН НИКОЛОВ,

Обръщам се към Вас във връзка с "ПАРАДА НА ХЕТЕРО ПРИВЪРЖЕНИЦИТЕ", който ще се проведе на 15.05.2021 г., на площад „Тройката“. 
Изказвам своето притеснение относно осъществяването на това събитие,
тъй като ще попречи на моето събитие, кое ще се осъществи на пл. „Тройката“, под мотото "Любовта е по-силна от омразата". А тяхното шествието е обявено, като „Парад на хетеро привържениците" или по-познато като „Поход на традиционното семейство“.

Организаторите на този „Парад“ са
ФГ „Български Родители-Съвременни Будители“, ФГ „Информирани родители“ и ФГ „Родители-Бургас“.
Безспорен начин те искат да всеят омраза, агресия и дискриминация в обществото срещу хора с различна сексуална ориентация. Като ще се противопоставят на ЛГБТИ+ общността и неговия Прайд „Бургас Прайд“.

  • Чл. 4. (1) Закона за защита от дискриминация (Доп. – ДВ, бр. 70 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.) „Забранена е всяка пряка или непряка дискриминация, основана на пол, раса, народност, етническа принадлежност, човешки геном, гражданство, произход, религия или вяра, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично или обществено положение, увреждане, възраст, сексуална ориентация, семейно положение, имуществено състояние или на всякакви други признаци, установени в закон или в международен договор, по който Република България е страна“.


Чл. 14 от Европейската конвенция за правата на човека. 
Забрана на дискриминацията
Упражняването на правата и свободите, изложени в тази конвенция, следва да бъде осигурено без всякаква дискриминация, основана на пол, раса, цвят на кожата, език, религия, политически и други убеждения, национален или социален произход, принадлежност към национално малцинство, имущество, рождение или друг някакъв признак.
Ние като страна-членка на европейския съюз и след подписване на всеобщата декларация за права на човека следва да бъде спазвана.


Събития, като „Хетеро-шествия“ организирани да защитават семейните ценности, като разделят хората по сексуална ориентация и по този начин всеят омраза, дискриминация и хомофобия.

Ние сме против дискриминацията, омразата, хомофобията и агресията в обществото.

Кметът от своя страна има правомощието с изрична заповед да забрани провеждането на мероприятието, когато има данни, че:
Може да бъде нарушен обществения ред в населеното място (чл. 12, ал. 2, точка 2 от ЗСММ); или могат да бъдат нарушени правата и свободите на други граждани (чл. 12, ал. 2, точка 4 от ЗСММ).

Апелираме към Вас да не бъде издадено разрешение за провеждане на „Парад на Хетеро привърженици“ или ако вече има издадено такова, проявата да бъде преместена извън пределите на централна градска част.

С УВАЖЕНИЕ,
РУСИ ИВАНОВ МИЛЕВ
ГР. БУРГАС

 

Подпишете тази петиция

Чрез подписа ми упълномощавам Руси Милев да предаде моя подпис на лицата, взимащи решения по този въпрос.


Или

Ще получите имейл с връзка, където да потвърдите вашия подпис. За да сте сигурни, че получавате нашите имейли, моля, добавете info@peticiq.com към вашата адресна книга или списък с безопасни изпращачи.

Моля, обърнете внимание, че не можете да потвърдите подписа си, като отговорите на това съобщение.
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...