НЕ на изсичането на ЗДРАВИ дървета в Бургас!

Ние, гражданите на град Бургас, се обявяваме категорично против масовото изсичане на здрави възрастни дървета на територията на нашия град. Отсичането на всички дървета по ул. "Св.св. Кирил и Методий" (повечето от които очевидно напълно здрави) и нейното тотално обезлесяване е планирано и за други улици - "Демокрация", "Юрий Венелин", "Св. Климент Охридски", като начало. За справка - статията с иначе похвалната инициатива са засаждане на 200 нови дървета, но без упоменаване, че това ще е за сметка на старите, които ще бъдат тотално изсечени (за справка ул. "Св.св. Кирил и Методий" в момента): *.

Ние, гражданите, заявяваме, че всяко едно старо и здраво дърво е ценност, която ще браним. Тези дървета са обществен ресурс, който сме наследили и който Община Бургас трябва да съхранява и опазва "с грижата на добър стопанин", а не да унищожава поголовно, както, за съжаление, се вижда навсякъде в града ни. Дърветатаса още по-ценни днес, в условията на повишаващи се температури, увеличаващи се нива на въглероден двуокис, вредни газове и фини прахови частици във въздуха, намаляващо биоразнообразие, все повече шум и все повече стрес в нашия град.

Научните изследвания са единодушни по въпроса, че старите и развити дървета помагат в много голяма степен за това всички тези нива да бъдат намалени и за създаването на една по-здравословна градска среда за живот. Дърветата наистина са белите дробове на Бургас.

На една новозасадена фиданка ще ѝ трябват минимум 20-30 години, за да достигне обема от листна маса и капацитета на работа, която извършва едно възрастно дърво. Искаме Община Бургас да осъзнае всичко това и да престане да третира старите дървета като врагове, които трябва да се премахнат при първа възможност и на всяка цена. Ремонтът на инфраструктурата не бива да бъде за сметка на дърветата.

Настояваме към всяко дърво да се подхожда индивидуално, то да бъде обследвано от висококвалифициран специалист арборист, разполагащ със съвременна техника, да има паспорт и информацията за състоянието му да е публично достояние. Настояваме, при ремонтите на улиците, запазването на вече съществуващите дървета да бъде приоритет, да се търсят начини за тяхното опазване и ремонтът да не е за сметка на унищожаването им.

Освен екологичен аспект, темата с дърветата в градска среда има и финансов такъв, който пряко ни засяга като граждани и данъкоплатци.

 Морската градина, както и всяка една зелена улица в града ни, не трябва да се превръщат в „хранилка“ и парите, които се изразходват, трябва да са добре обосновани и за тях да има пълна отчетност пред обществото. Зад всяко отсечено дърво и всеки един разход, направен от данъкоплатците, трябва да има ясна обосновка и документите трябва да се обществено достъпни. Нужен е реален граждански контрол, както и независим експертен такъв. Необходим е ясен, прозрачен и дългосрочен план за дърветата в града за следващите 30 години. Защо? Защото текущото темпо на унищожаване на здрави дървета и тяхно заменяне с фиданки ще доведе до това, че след 10-15 години градът ни ще е "гол".

Изпълняването на тези няколко стъпки би било само и единствено в интерес на всички ни. Искаме градът ни да е добро място и за хората, и за дърветата. Редно е да си даваме сметка, че сме зависими едни от други, като ние, хората, без дърветата не можем да живеем, докато те съвсем спокойно могат и без човека, но в градската среда са твърде зависими от нас. Затова трябва да пазим дърветата и да се грижим за тях - дори просто заради нас самите.

Настояваме всяко старо и здраво дърво, което не представлява опасност, да бъде със статут на ценност и да бъдат полагани грижи за запазване на неговото здраве и цялост. Засаждането на нови дървета, но и опазването на всяко едно от съществуващите стари и здрави такива, е истинското увеличаване на зеления пояс на града. Това е инвестиция в нашето здраве, в здравето на идните поколения, в здравето на планетата - инвестиция в нашето бъдеще.

 

KM.jpg

 

 


Да спасим дърветата в град Бургас    Свържете се с автора на петицията

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам Да спасим дърветата в град Бургас да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...