Сесия ФаГИОПМ

Предвид неспиращите имейли от страна на Доц. д-р Александър Ценов, в които се твърди, че поради изискванията на немската страна е НЕВЪЗМОЖНО и ПРОТИВОЗАКОННО провеждането на изпити в отдалечена електронна среда и при провеждане на изпити в отдалечена електронна среда е НЕВЪЗМОЖНО да се вземат двойни дипломи от студентите на ФаГИОПМ, бихме искали да помолим господин Ценов да предостави следната информация на студентите от факултета:

1. Договори между ФаГИОПМ или ТУ-София и немските университети - партньори. 

2. Налична официална кореспонденция между ФаГИОПМ и немските партньори. 

Желанието ни произтича от факта, че търсихме на сайта на факултета договорите на ФаГИОПМ и немските партньори, но не успяхме да ги намерим, струва ни се, че ги няма (или просто не успяхме да ги открием). Много бихме искали да видим точката от договорните отношения на ФаГИОПМ и немските ни партньори, в която пише, че изпит трябва да се провежда задължително в зала и не може в отдалечена електронна среда и при провеждането на изпит в отдалечена електронна среда дадения студент губи правото си за двойна диплома.

Също така бихме били изключително благодарни ако ни представите и официална кореспонденция между ФаГИОПМ и немските ни партньори (ако има такава), които въпреки действащите закони и ограничения в България са забранили изрично провеждането на изпити в отдалечена електронна среда.

Каквито и договорни отношения да има ФаГИОПМ, факултетът няма статут на посолство, поради това на територията му трябва да се спазват законите на държавата, в чиято юрисдикция се намира.

Прилагаме и екранна снимка от страницата на един от университетите - партньори, на която ясно пише на немски език, че изпитите на съответния университет ще бъдат провеждани в отдалечена електронна среда.

Magdeburg.jpg

Въпросът е защо Деканът на немския факултет при ТУ-София твърди пред своите студенти, че немската страна не позволява да се проведат изпити в отдалечена електронна среда, при положение, че самата немска страна провежда изпити в отдалечена електронна среда?

 

Плашейки студентите си с невъзможност за взимане на двойни дипломи, немският факултет недвусмислено откланя вниманието от факта, че от декември месец (а той, най-вероятно е върлувал от по-рано) е регистриран нов щам на корона вируса, който според статии на уважавани и авторитетни списания е много по-заразен от предишния. Прилагаме и извадки от статии:

NYT1.png

COV_ARTICLE.png

Forbes.png

 

На финалната права, 2 месеца преди масовата ваксинация на населението, ФаГИОПМ е готов да застраши живота на своите студенти като ги принуди да тръгнат от родните си места, да пътуват с обществен транспорт и да събере студентите си в малките зали, в които е невъзможно да се спазва дистанция. Питахме колеги от 2-ри и 3-ти курс как е протекла лятната изпитна сесия. Отговорът беше следния:

"Колкото се спазваха мерките по време на присъственото обучение от септември до към октомври, толкова се спазваха мерките и през лятната сесия. Сами си правете изводите." 

Ако на част от немските партньори изпитната сесия протича в отдалечена електронна среда, възниква въпросът: Защо деканът държи изключително много на присъствената сесия за всички студенти? И дали натискът за такава не идва отвътре на самия факултет?

Тази петиция има за цел да реши веднъж завинаги проблема с изпитите във ФаГИОПМ, като за тази цел, с оглед прозрачност на отношенията между университетско ръководство, декан, преподаватели и студенти, следва като за начало да се изпълнят поставените искания в точка 1 и точка 2  в началото на петицията.

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам Студенти ФаГИОПМ да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.


Или

Ще получите имейл с връзка, където да потвърдите вашия подпис. За да сте сигурни, че получавате нашите имейли, моля, добавете info@peticiq.com към вашата адресна книга или списък с безопасни изпращачи.

Моля, обърнете внимание, че не можете да потвърдите подписа си, като отговорите на това съобщение.
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...