Да запазим Младежки културен център - Бургас

ДО:

Г-Н КРАСЕН КРАЛЕВ

МИНИСТЪР НА СПОРТА

 

Г-Н БОИЛ БАНОВ

МИНИСТЪР НА КУЛТУРАТА  

 

Г-Н КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ

МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО

 

Г-Н ДИМИТЪР НИКОЛОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА БУРГАС  

 

Г-Н ТОДОР СТАМБОЛИЕВ

ОБЩЕСТВЕН ПОСРЕДНИК НА ОБЩИНА БУРГАС  

 

Г-ЖА ДИАНА САВАТЕВА

ЗАМ.КМЕТ ПО КУЛТУРА, ТУРИЗЪМ И СПОРТ ОБЩИНА БУРГАС  

 

Г-ЖА  СЕВДАЛИНА ТУРМАНОВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БУРГАС  

 

МЕДИИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ      

 

ИСКАНЕ

от ръководители на артистични, спортни и образователни школи в Младежки Културен Център, Бургас

 

Уважаеми госпожи и господа,  

В качеството си на дългогодишни преподаватели и професионалисти по изкуства, спорт и култура, през чиито школи  са преминали хиляди български деца, изразяваме нашето несъгласие относно предстоящата трансформация и закриване на Младежки културен център – Бургас от Общинска администрация – Бургас.

На 21 декември, на последната сесия на Общинския съвет в Бургас ще внесе проект с предложение за преструктуриране на общински организации и звена. Ще бъде предложена  промяна в досегашния статут – закриване на структурата на Младежки културен център – Бургас и поемане на управлението му от  ОП „Летен театър фестивали и концерти”.

Младежки културен център е изградена и доказала се културна институция, която повече от 45 години насърчава, развива и възпитава в децата ни култура. Това е и една от най-ефективните структури, ориентирани към духовното и културно образование на децата в Бургас. През школите на центъра са преминали хиляди деца, а постиженията им в национален и международен мащаб са безспорни. В момента в Младежки културен център функционират 20 школи в които се обучават над 600 деца.  Този културен център трябва да фигурира сред другите културни институти на града, така както 45 години е успявал да защити позициите си на необходим културно-възпитателен, образователен и развлекателен център за младежта.  

Предложената промяна предполага отсъствието на бюджет за дейност на Младежки културен център. Закриването му като структура ще ограничи бъдещото развитие на центъра и развиващата му функция по отношение на артистичните школи в него. Досегашната дейност и начин на функциониране на центъра създаваше благоприятна обстановка и условия за работа на различните школи. Предстоящата промяна ще се отрази пагубно върху работата на центъра и ще затрудни още повече нашата работа и достъпа на децата до изкуство. Младежкият културен център е необходим на Бургас и неговите младежи, именно в този вид. Неслучайно тук се занимават, при това в школи с международна известност, толкова много деца, младежи, студенти и по-големи.

При замислените промени, МКЦ ще остане една сграда без дух, сграда с име без съдържание, сграда без традиции, сграда без настояще и бъдеще, просто сграда с наематели. Младежкият културен център с цялата му дългогодишна дейност не заслужава това!

Изразяваме огромното си несъгласие с планираните промени и настояваме за запазване статута, ръководството, бюджета  и дейността на Младежки културен център – Бургас.

Намираме се в период, в който нашата работа е изключително затруднена. Епидемичната обстановка и дългия период на принудително спиране на дейност ни изправи пред огромни трудности. Независимо от тези обстоятелства, смятаме нашата работа за изключително необходима и важна за обществото и развитието на младите хора в града. Смятаме, че дейността ни трябва да бъде подкрепяна, за да постигнем възможно най-добро качество при нейната реализация.

Необходима  е Национална стратегия за духовното развитие на децата и целенасочена подкрепа на общините за работа с деца чрез изкуствата. Дейността ни трябва да бъде подкрепяна и поощрявана. Държавата и общините трябва да инвестират в духовните потребности на децата, защото това е най-големият капитал на нацията. Духовният растеж на българите определя тяхното самочувствие и идентичност пред света.

Надяваме се да получим Вашата подкрепа!

Искането ни се подкрепя от представители на културни организации, личности, родители, възпитаници и бивши възпитаници на школите в МКЦ.  


Ръководители на школи в МКЦ    Свържете се с автора на петицията