За провеждане на онлайн учебна година във време на пандемия.

Важно уточнение: Основната цел  е всеки родител да има право на избор за онлайн обучение на детето си.

Няма как да се променя заглавието на петицията, защото не е етично спрямо всички, които са я подписали.

                                 ******************************

  Всички искаме да се върнем към нормалността, но света разбира, че нормалното вече трябва да бъде различно, поне за известен период от време. Новото нормално поставя безброй изпитания пред нас. И едно от тях е образованието.

Смятаме, че в условия на пандемия от непознат и опасен вирус най-правилното решение е обучението да продължи в онлайн формат. Разбираме трудностите, пред които са изправени и учители и ученици, разбираме, че на места е трудно реализуемо поради липсата на технически средства и съдействие на възрастните. Разбираме, че социалния контакт е важен за израстването на децата, изграждането им като личности. Разбираме, че много родители не могат да останат вкъщи, за да помагат на децата си. Разбираме, че учителите са пренатоварени. НО! ЖИВОТЪТ И ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА, РОДИТЕЛИТЕ, УЧИТЕЛИТЕ, БЛИЗКИТЕ ИМ, ЖИВОТЪТ И ЗДРАВЕТО НА ВСИЧКИ Е НАЙ-ВАЖНО И Е ГЛАВЕН ПРИОРИТЕТ НА ВСИЧКИ, защото за да има социални контакти, за да има изграждане на личности е необходимо ПЪРВО, децата да са здрави. Необходимо е ВЪЗРАСТНИТЕ да бъдат здрави, за да помагат на децата.

Препоръката на СЗО, политиката на държавите в цял свят е оганичаване на социалните контакти до мининум, с цел ограничаване на заразата. В условия на пандемия те са негативни и нежелателни за обществото, поради риск за живота и здравето. 

Необходимостта от социални контакти във време на световна пандемия трябва да отстъпи пред риска заживота и здравето на хората.

В световен мащаб университетите и училищата ще стартират годината онлайн, а не присъствено.

В световен мащаб и в България много фирми запазват и ще запазят дистанционната заетост на служителите си. 

Убедени сме, че в условия на пандемия, социалните контакти трябва да отстъпят пред грижата за живота и здравето.

Убедени сме, че онлайн обучението е оптималния вариант, за да не прекъсва учебния процес, но и за да опазим децата, учителите, родителите!

Основната цел на тази петиция е да обясним защо присъственото обучение в условия на пандемия и здравна криза е невъзможно и да посочим нашите мотиви публично. Основната цел на петицията е МОН да вземе правилното за здравето на деца и възрастни решение – ОНЛАЙН УЧЕБНА ГОДИНА.

Смятаме, че въпреки трудностите на определени места /които трудности съществуват и в присъствена форма на обучение/, онлайн обучението премина успешно, за което благодарим на всички учители и родители.

Смятаме, че МОН се справи успешно с едно предизвикателство, което се осъществи за броени седмици и така образователната система успя да влезе в един съвременен и нужен подход при обучение на децата.

Смятаме, че МОН трябва да продължи онлайн обучението във време на пандемия.

ВАЖНО е да се знае, че съпоставката с работещите заведения, молове и т.н. е крайно неправилна и неадекватна на реалността, тъй като заведенията, моловете да ПОЖЛАНИЕ, а УЧИЛИЩЕТО Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО. Този факт не дава право на избор дали родителите да пуснат децата си на училище или не. Ходенето по дискотеки и барове е въпрос на личен избор. Училището – не е.

Излагаме и основните мотиви, за това:

1.       Сградният фонд на училищата не е пригоден за осъществяване на реална физическа дистанция между децата. Повечето класове са с над 20 деца, което практически прави невъзможно спазване на дистанция. Няма възможност училищата да поемат двойно – тройно повече класове, ако бъдат разделени учениците, тъй като няма учители и стаи за тази цел. Има класове с по 30 деца, които седят по двама или трима на чин, физическата дистанция е невъзможна дори при 15 деца в класна стая.

2.       Практически е невъзможно децата да носят маска по 6-8 часа на ден.

3.       Практически е нездравословно децата да носят маска по 6-8 часа дневно.

4.       Часовете по физическо възпитание са свързани с тесни контакти, невъзможност за носене на маска.

5.       Много училища са на две смени, поради което се затруднява и спазването на дистанция и реализирането на дезинфекционни мероприятия.

6.       В междучасията е невъзможен контрола на учениците в пространствата извън класните стаи. Реално няма как персонала на училището да следи за спазване на дистанция и носене на маски, защото практически е невъзможно.

7.       Естеството на възрастта при децата определя и факта, че самите те не са в състояние да се пазят адекватно и да реагират правилно на реалната опасност от вируса. Тук е намесата на възрастните да регулират ситуацията, а това е възможно единствено и само при онлайн обучение.

8.       Част от училищата са на кабинетен принцип, което прави струпването на деца и дезинфекцията  още по-невъзможни.

9.       Част от училищата са на две смени, което също прави качествената дезинфекция невъзможна.

10.   В много от училищата няма топла вода.

11.   Практически е невъзможна навременна дезинфекция на санитарните помещения.

12.   Непедагогическият персонал е твърде недостатъчен, за да следи за спазването на всички мерки.

13.   Учителите в прогимназиален и гимназиален курс на обучение са в постоянно движение между отделните класове.

14.   В хладните и студени месеци е невъзможно проветряването на класните стаи. С оглед на големия брой ученици в клас, реално прозорците трябва да бъдат постоянно отворени, което няма как да се случи.

15.   Вентилацията в салоните по физическо обучение е почти невъзможна, поради характеристиките на помещенията.

16.   Учителите ползват една учителска стая, в която има струпване на хора.

17.   Няма как да бъдат дезинфекцирани предметите, с които трябва да работят учители и ученици – учебни карти, дневници, писмени работи, топки и уреди за игра и т.н.    

Важни мотиви , които са свързани със здравословното състояние на деца и учители:

1.       Много учители са с хронични заболявания и са на възраст, което ги поставя в риск.

2.       Много деца са с хронични заболявания, и присъственото обучение ги излага на допълнителен риск в условия на пандемия.

3.       Ситуацията с вируса, показва че и без хронични заболявания деца и възрастни са в риск.

4.       В някои семейства на деца и учители има близки с хронични и други сериозни заболявания, което поставя всички в риск.

5.       Задължителното присъствено обучение, невъзможността за спазване на мерките поставя в риск всички!  

6. ЖИВОТЪТ И ЗДРАВЕТО НА ВСЕКИ ЧОВЕК Е ПРИОРИТЕТ И Е ОТ ПЪРВОСТЕПЕННО ЗНАЧЕНИЕ!!! 

Това е водещо конституционно право на човек!

 

Смятаме, че усилията могат да бъдат съсредоточени в осигуряване на техника там, където липсва; в изработване на протоколи  за учителите, за да не се налага да работят по 12 часа дневно; да се даде възможност на децата от начален курс на обучение да присъстват в училище (при желание от страна на родителите), но с оптимално минимизиране на бройката ученици в една класна стая, намалени часове и строго спазване на мерките. 

Смятаме, че имаме право да изберем дали децата ни да бъдат онлайн или присъствено на училище, в случай, че се вземе решение за отваряне вратите на класните стаи. Убедени сме, че дори и при определена бройка желаещи за онлайн обучение има и трябва да има възможност да се осигури нужната техника. Не смятаме, че доброволното онлайн обучение във време на пандемия трябва да бъде обвързано с наличие на здравословни проблеми.  

Петицията ще бъде допълвана с факти и предложения.

 

Във време на невиждана пандемия, която доказано от световните учени причинява доживотни нарушения при деца и възрастни с и без хронични заболявания и отнема човешки животи е неприемливо, грешно и вредно деца, учители,родители да бъдат излагани на риск от присъствено обучене.

В момент, когато СЗО призовава за социална дистанция и дисциплина, за носене на маски,  социалните контакти, трябва задължително да бъдат прекратени, защото животът и здравето са от първостепенно значение!!!

 

ПП Петицията НЯМА политически нюанси. Води ни единствено мисълта и грижата за живота и здравето на децата и възрастните.

                                   ***********************

 

Тъй като отправняте запитвания за първи клас, решение има. Ако по-големите ученици са онлайн ще има повече свободни стаи и възможност за дистанция. Всеки клас може да бъде разделен на две с две отделни учителки и да има разстояние между отделните групи и класове. Същото може да се реализира при 7 и 12 клас, заради матурите, като провежданите присъствени часове  ще бъдат основните предмети, на групи. Другите часове ще бъдат онлайн. Подобен процес може да се случи и при профилираните паралелки и в езикови гимназии - 8 клас.

 

Редно е да обясним, че получихме писма, в които родители ни молят онлайн обучението да бъде валидно за всички ученици. Споделяме тази идея, дори това беше началния вариант. Истината е, че сме подложени да голям натиск и затова търсим някакви решения.

Доплъваме, че в случай, че не се приеме идеята за онлайн обучение, държим поне да имаме варирант да изберем сами за децата си - дали да бъдат присъствено или онлайн. Т. Е. Ние да имаме право на избор, а не да бъдем задължавани. В условия на пандемия всяко събиране на деца и учители в затворено помещение, особено десетки, стотици деца е огромен риск. Реално Няма как да се изпълняват противоепидемичните мерки и това поставя всички в огромен риск. 

Благодарим на всички, които поставят подписа си тук и споделят мнение. Петицията ще бъде представена на МОН и МЗ. 

Продължаваме!

 

 

 

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам ! да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...