Против провеждането на "Празник на град Своге"

Screenshot_20200622_235102.jpg

 На 04.07.2020г. Предстои да се проведе "Празник на град Своге". 

 Предвид нарастването на заболелите от Covid-19, смятам че осъществяването на това мероприятие е абсурдно и потенциално опасно.

 Моля всеки, който е против провеждането на празника да се включи в петицията.

"Чл. 1. (1) България е република с парламентарно управление.
(2) Цялата държавна власт произтича от народа. Тя се осъществява от него непосредствено и чрез органите, предвидени в тази Конституция.
(3) Никоя част от народа, политическа партия или друга организация, държавна институция или отделна личност не може да си присвоява осъществяването на народния суверенитет."


Александър Кръстанов    Свържете се с автора на петицията

Подпишете тази петиция

Чрез подписа ми упълномощавам Александър Кръстанов да предаде моя подпис на лицата, взимащи решения по този въпрос.


Или
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...

Facebook