Да се разреши на всички картотекирани състезатели по плуване да подновят тренировките си, спазвайки всички мерки за безопастност!

Това е текста, който ще Ви бъде предоставен за подписване.

ДО
Г-Н БОЙКО БОРИСОВ
МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ДО
Г-Н РУМЕН РАДЕВ
ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОПИЕ ДО
ОМБУДСМАНА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА
НАЦИОНАЛЕН ОПЕРАТИВЕН ЩАБ
ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Обезпокоени за психическото и физическото здраве на децата ни настояваме да
вземете адекватни решения относно забраната спортните клубове, в качеството си на
юридически лица с нестопанска цел, да провеждат организирани занимания със спортистите от
клубовете.
Специалистите, работещи в спортните сдружения са тези, които гарантират, че
спортната дейност ще бъде провеждана съобразно конкретната епидемиологична обстановка
в страната.
Долуподписаните любители на плувните спортове в България, се обръщаме към Вас, в
качеството Ви на наши избраници, за бърза реакция. Здравето на децата, които са бъдещето на
България, изисква работа днес! Предвид огромната значимост на плувните спортове за
здравето на хората и необходимостта хиляди деца да плуват / деца, които са със здравословни
проблеми, с гръбначни изкривявания, такива, за които е жизнено важно да могат да
провеждат рехабилитация под контрола на плувните специалисти/.
АПЕЛИРАМЕ ЗА БЪРЗАТА ВИ НАМЕСА И ИЗДАВАНЕТО НА АДЕКВАТНИ РЕШЕНИЯ!

Подпишете тази петиция

Чрез подписа ми упълномощавам Ралица Иванова да предаде моя подпис на лицата, взимащи решения по този въпрос.


Или

Ще получите имейл с връзка, където да потвърдите вашия подпис. За да сте сигурни, че получавате нашите имейли, моля, добавете info@peticiq.com към вашата адресна книга или списък с безопасни изпращачи.

Моля, обърнете внимание, че не можете да потвърдите подписа си, като отговорите на това съобщение.
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...

Facebook