ПОДПИСКА СРЕЩУ РЕШЕНИЕТО НА ТУ СОФИЯ ЗА ПРИСЪСТВЕНО ПРОВЕЖДАНЕ НА ВСИЧКИ СЕМЕСТРИАЛНИ ИЗПИТИ ВЪВ ВСИЧКИ КУРСОВЕ И СПЕЦИАЛНОСТИ

Предвид високата заболеваемост в гр. София и възможността от заразяване и разпространение на заразата не само в София, но и в цяла България, студентите от Технически Университет - София считат за НЕНУЖЕН и НЕПРЕМЕРЕН риск провеждането на присъствена изпитна сесия, предвид възможността в 21-ви век изпити да се провеждат в електронна среда.

Студентите напомнят, че ТУ София беше достатъчно находчив да проведе предварителни онлайн изпити в електронна среда и са изключително озадачени от внезапното решение на ръководството да събира студенти в залите и стаите, в които преди по-малко от месец НЕ са се състояли гореспоменатите предварителни кандидатстудентски изпити.

Студентите са обезпокоени от факта, че всяка група има минимум 4 изпита, което означава минимум 4 МАСОВИ СТРУПВАНИЯ НА ХОРА (в това число се изключват контролни, тестове и представяне на курсови работи, които също представляват струпване на хора, въпреки възможностите на информационните технологии).

Нищо от думите на министъра на образованието и науката - г-н Красимир Вълчев, не е вярно, когато става въпрос за ТУ - София:

  1. няма индивидуални срещи с преподаватели;
  2. няма опция да се изпитват студенти в електронна среда;
  3. игнорирана е възможността да се провеждат изпити в електронна среда;
  4. няма дори опит да се ограничи струпването на хора по време на сесията.

По този начин ТУ - София застрашава здравето на своите студенти и техните семейства и създава сериозни предпоставки за обособяването на Студентски град като ново ОГНИЩЕ на заразата.

Родители и близки на студенти от ТУ - София също не желаят живота и здравето на децата им да бъдат подлагани на риск.

Предвид изложените обстоятелства, студентите от ТУ - София са силно обезпокоени и изпитват неимоверен страх от заразяване с Ковид-19.

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам студенти ТУ-София да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.


Или
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...