Безплатно електронно издание на Официалния правописен речник на българския език

Официалният правописен речник на българския език е основният законово уреден документ на българския език. Той определя правилата, които управляват правилния писмен изказ на нашия език, като тези правила имат задължителен характер.

Смятам, че като гражданин на България, моята страна, в която официалният език е българският, аз имам право на невъзпрепятстван безплатен достъп до актуалната, както и до предходните версии на официалните издания на Речника. Това ми право произтича от статута ми на данъкоплатец, който индиректно финансира работата и съществуването на Института за български език (ИБЕ).

Затова настоявам от ИБЕ към Българската академия на науките да бъде предоставен пълен безплатен достъп до този фундаментален за българския език документ – както в PDF формат (за максимална близост с хартиеното издание) така и в интерактивен уеб формат, предлагащ улеснено търсене и четене на компютър.

Електронният вариант на Официалния правописен речник на българския език следва да се актуализира регулярно, а не веднъж на десет години, като нововъведенията и промените, извършени между поредни издания, следва да бъда отбелязвани като такива.

Искането далеч не е прецедент – във всички нормални държави институтът или институтите, които се занимават с езиковите правила, имат общественодостъпен безплатен електронен вариант на правописния си речник, включително всичките ни балкански съседи.

Разбирам, че печатното издание е свързано с разходи и поради тази причина не настоявам за безплатното разпространение на печатна версия.

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам Стефан Стефанов да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...