Приключване на летен семестър 2019/2020 година

Уважаеми колеги,

обръщаме се към вас със следния призив. В продължение на повече от 2 месеца на всички нас ни се наложи да продължим образованието си дистанционно. За съжаление не всички имаха тази възможност да го направят поради една или друга причина. Основният проблем, с който сега се сблъскваме, е отказът на ръководството на УАСГ да удължи летен семестър 2019/2020 година. Студентски съвет при УАСГ изготви становище, което ще бъде изпратено до Ректора на УАСГ проф. д-р инж. Иван Марков, членовете на Академичен съвет при УАСГ, както и до Министъра на образованието и науката Красимир Вълчев. С ваша помощ то ще бъде подкрепено чрез тази петиция и при липса на разбиране от ръководството на УАСГ ще бъдем принудени да потърсим подкрепа от други органи и институции. Ще можете да се запознаете с цялото становище по-долу. 

Вярваме, че сега е моментът студентският глас да бъде чут и да не бъде пренебрегнато студентското мнение! Заедно можем да се справим с това! Разчитаме на вашата подкрепа! 

 

 

До

Ректора на УАСГ - проф. д-р инж. Иван Марков,

Членовете на Академичен съвет при УАСГ,

Копие до Министъра на образованието и науката - Красимир Вълчев

 

Становище

от Студентския съвет на УАСГ

относно приключването на летния семестър на учебната 2019/2020 г.

 

Уважаеми  г-н Ректор,

В качеството ни на представители на студентската общност настояваме да бъдат предприети адекватни и навременни мерки за ефективното приключване на летния семестър на учебната 2019/2020 година. Считаме, че извънредната ситуация не следва да бъде използвана като оправдание за допускане на неприемливи компромиси с качеството на обучение и прехвърляне на цялата тежест върху студентите. В тази връзка, след проучване на мнението на колегите, предлагаме следните решения:

1. Удължаване на семестъра с минимум пет седмици (1.06-5.07.2020), за да се даде възможност на всеки студент да приключи успешно семестъра.

2. Възстановяване на присъствените занятия след 14.06. Извънредното положение и последвалата забрана до 14.06 за висшите училища да провеждат присъствени занятия попречиха на нормалното провеждане на учебния процес. Считаме, че след края на извънредната обстановка присъствените занятия следва да бъдат възобновени въпреки малкото оставащо време до края на семестъра, като се даде възможност на преподаватели и студенти да избират сами дали да се върнат в аудиториите. Ако подобен режим е неприложим, настояваме за редукция на учебния материал по преценка на всеки преподавател.

3. Отчетите на преподавателите за преподадения материал да бъдат съгласувани с таблиците, попълнени от всяка група и предоставени на Учебен отдел.

4. Сесията да бъде четири седмици (5.07-2.08/13.07-9.08 ), каквато е обичайната й продължителност.

·  присъствието по време на сесия да бъде по проценка на водещия преподавател и след съгласуване със студентите;

·  да се предоставят поне две изпитни дати по всяка дисциплина;

5. Заверяването да бъде до датата за явяване на изпит.

6. Приемните времена за студенти да бъдат удъжени и да се изготвят присъствени графици с  предварително разпределение на посещението на студентите.

7. Практиките да бъдат присъствени, както обикновено. Имайки предвид значението на думата „практика“ и малкото предоставени часове за нея в УАСГ, лишаването на студентите от практика или осъществяването на такава чрез „снимков материал“ е недопустимо. Всеки студент би могъл да намери огромно количество видео клипове в мрежата, но смисълът на практиката далеч не е в това.

·  при невъзможност за обичайното протичане на практиките, те бъдат отложени за по-късен етап.

8. Кандидат-студентската кампания да бъде с присъствени изпити по рисуване и математика при изпълнение на необходимите мерки.

9. Дипломните защити да бъдат присъствени и пред съобразена с противоепидемичните мерки публика

·  комисията да не бъде в редуциран състав, за да се даде въможност на студентите да защитават своите дипломи пред представители от бранша, което е изключително полезно и необходимо за тяхната реализация.

С оглед на големия обем на учебния материал, времето за подготовка и изготвяне на курсови работи и проекти, времето за корекции от страна на преподавателите, считаме горните предложения за разумни. По част от дисциплините студентите започнаха работа едва в края на месец май, което още повече затруднява нормалното приключване на семестъра. Учебният процес не бе задължителен, а пожелателен, което доведе и до разминаване във взетия учебен материал между групите, курсовете и специалностите. Вярваме, че на предстоящия на 27.05 Академичен съвет с общи усилия ще стигнем до най-добрите решения за изход от трудната ситуация, в която попаднахме. При липса на разбиране ще бъдем принудени да търсим подкрепа извън университета.

С настоящето писмо изразяваме и благодарността си от свое име и от името на всички студенти към преподаватели ни, които направиха всичко възможно да ни предадат знания въпреки трудните условия. Без Вас това би било невъзможно! Сърдечно благодарим!

 

 

Студентски Съвет при УАСГ

 

гр. София,

25.05.2020г.


Студентски съвет при УАСГ    Свържете се с автора на петицията

Подпишете тази петиция

Чрез подписа ми упълномощавам Студентски съвет при УАСГ да предаде моя подпис на лицата, взимащи решения по този въпрос.


Или

Ще получите имейл с връзка, където да потвърдите вашия подпис. За да сте сигурни, че получавате нашите имейли, моля, добавете info@peticiq.com към вашата адресна книга или списък с безопасни изпращачи.

Моля, обърнете внимание, че не можете да потвърдите подписа си, като отговорите на това съобщение.
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...

Facebook