Български вегански съюз е убийство

его_и_еко_12.jpgОбръщение от български вегани и веган съюзници към българските журналисти и широката българска общественост във връзка със зачестилите материали в медиите, огласяващи дейността на малцина дискредитирани и самозвани „представители“ на българската веган общност при игнориране на по-широко подкрепената дейност на останалата част от привържениците на веганството у нас.

Уважаеми дами и господа,
Обръщаме се към вас с апел за внимание към публичните прояви на общността ни отвъд нелегитимните претенции на „Български вегански съюз“. Въпросното НПО вече многократно бива представяно в медийното ни пространство като изразител на нашите ценности и идеи, включително във връзка с международния Ден на веганството (1 ноември), отбелязан и в България с инициативи, останали неотразени, за сметка на поредната неадекватна, малцинствена акция на БВС. Призоваваме ви да игнорирате авторитарните и агресивни похвати на шепата хора, които стоят зад гореспоменатата самозвана организация и да акцентирате върху ценностите на ненасилието и свободата за всички живи същества, с грижа за екосоциалното равновесие на Земята, които ни обединяват. Категорично възразяваме срещу подвеждането ни под общ знаменател с хора, стремящи се да налагат крайните си визии с „всякакви средства“ и „на всяка цена“. В същото време оставаме твърдо в защита правата на животните в контекста на превърнатото в нормалност за мнозина насилие и експлоатация спрямо тях, извращенията в животновъдната и кожно-галантерийната промишленост, уронващи както моралните, така и екологичните устои на човечеството, редом със слабата информираност за всички предимства на растителното хранене и използването на продукти от неживотински произход. Убедени сме в правото на информиран и отговорен свободен избор по отношение на хранителния режим и връзката с останалите живи същества, при спазване принципите на ненасилие, солидарност и емпатия. Надяваме се на вашето съдействие за разобличаване на неадекватностите и възстановяване необходимия баланс, защото при запазване на настоящото статукво, Български вегански съюз се явява убийство на комплексната ни кауза.


Вегани и веган съюзници    Свържете се с автора на петицията