Да съхраним достоверно паметта за героите на Клисура и България!

                                                                                          В Ъ З В А Н И Е

            Скъпи сънародници,

Днес, 12 май 2016г. се състоя събрание на учредения Инициативен комитет за събиране на подписка в подкрепа на каузата за Клисура под надслов :

„Да съхраним достоверно паметта за героите на Клисура и България !“

(Героичният град Клисура да намери своето достойно място в Алеята на героите от Априлската епопея във Военна академия "Г.С.Раковски")

  Бе решено подписката да се проведе по два паралелни начина :

1.       Подписка на хартиен носител с автентични подписи на жителите на град Клисура, потомци на героичните въстаници от Априлската епопея.

2.       Подписка в електронен вид, в която да се включат всички родолюбиви българи от цялата страна. ( информация за адреса и начина за гласуване ще публикуваме допълнително във фейсбук  групата „Паметта на България“ и официалната фейсбук страница на град Клисура)

Първата подписка ще бъде връчена на организаторите на събитието, състояло се 20.04.2016г. във военна академия Г.С.Раковски, на което в  Алеята на героите бяха положени урни с пръст от градовете символи на Априлското въстание.

Това са :  Военна академия "Г.С.Раковски", Общобългарски комитет „Васил Левски“ и Българска академия на науките

На горепосоченото събитие от 20.04.2016г., скъпи сънародници, беше направен непростим исторически пропуск – Клисура бе подмината в Българската история !

  Град Клисура, бунтовният град въстанал втори след Копривщица, водил неравни епични боеве с превъзхождащ го по брой и въоръжение противник, градът на Никола Караджов, единствения водач от Априлското въстание, подписал се заедно с автора на Кървавото писмо – Тодор Каблешков; градът на Боримечката и Първата българска батарея, градът на героинята Цана Козинарова, която хвърля четирите си деца в кладенеца, а после и себе си, за да спаси българската си чест от посегателствата на поробителя; градът първи по пепелища и втори по жертви след Батак, красивият белокаменен подбалкански град, от който след разрушенията не е останал камък върху камък, за този героичен град Клисура на Алеята на героите не бе отредено място !

  Нещо повече, Кметът на град Клисура Генка Тодорова е поканен чрез официално писмо, изпратено до Кмета на Община Карлово Емил Кабаиванов, подписано от председателя на БАН академик Стефан Воденичаров и Председателя на Общобългарския комитет „Васил Левски“ Васил Василев, да организира вземането на пръст от родния си град и да участва в ритуала по полагането на урните на 20.04.2016г. Когато тя пристига във военната академия Г.С.Раковски, носейки тържествено пръст от напоената с барут, пепел и кръв земя от град Клисура, тя бива върната от служител на академията, с думите, че за град Клисура няма място на Алеята на героите!

  Ето защо, ние членовете на Инициативен комитет за събиране на подписка в подкрепа на каузата за Клисура, предприехме това начинание : героичният град Клисура да намери своето достойно място в Алеята на героите от Априлското въстание!

Втората подписка, която ще бъде в електронен вид ще изрази в социалното гражданско пространство подкрепата на всички българи за съхраняване достоверно паметта на героите на Клисура и България!

Братя българи, камбаните на справедливостта бият - подкрепета каузата за Клисура!

България се нуждае от герои!

Бъдещи герои Отечеството ни ще има, ако съхраняваме паметта на тези от миналото - достоверно, почтено и дълговечно !

        Настоящото ВЪЗВАНИЕ се попълва в осем еднообразни екземпляра, като седем от тях ще бъдат изпратени до следните институции и организации :

  ·         Президент на Република България ·         Председател на Народното събрание на Република България ·         Министър-председател на Република България ·         Председател на БАН ·         Началник на Военна академия „Г.С.Раковски“ ·         Председател на общобългарски комитет „Васил Левски“ ·         Кмет на община Карлово ·         Кмет на град Клисура                    

Инициативен комитет :   1.       Генка Атанасова Тодорова    2.       Стефан Димитров Желязков   3.       Петко Благомиров Шойлеков   4.       Стоян Иванов Иванов   5.       Николай Александров Николов   6.       Детелин Борисов Калчев

                                               Председател на ИК - Георги Стоянов Ананиев     

12.05.2016г.

Град Клисура