За незабавната оставка на Министър Петър Москов

    ДО
    Г-Н РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ
    ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

    Г-ЖА ЦЕЦКА ЦАЧЕВА
    ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 43-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА РБЪЛГАРИЯ

    Г-Н БОЙКО БОРИСОВ
    МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

    Г-ЖА МАЯ МАНОЛОВА
    ОМБУДСМАН НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

    СЪСЛОВНИ И НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ

    ЕЛЕКТРОННИ И ПЕЧАТНИ МЕДИИ

    ГРАЖДАНИТЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ


ПЕТИЦИЯ


    УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,


    Ние, долуподписаните, искаме незабавната оставка на Министъра на здравеопазването на Република България д-р Петър Москов.
    Доводите ни за това са:

    1. Опитът за въведеждане на системата за използване на персонален пръстов идентификатор в болничните заведения и аптеките, чрез която се ограничава достъпа на тежкоболни и неподвиджни пациенти до здравни грижи и лекарства; отнема се конституционното право на неприкосновеност; удължава се времето за обслужване на пациентите; създават се условия за електронен пробив в защитата на личните данни; разходват се допълнителни финансови средства.
    Употребата на пръстовия идентификатор е лишена е от законово основание и не изпълнява целите, които вече бяха заложени в електронната здравна карта. Недопустимо е да се правят допълнителни разходи и да се потъпкват здравето и правата на гражданите заради неспособността на министъра да овладее кражбите в подопечния му ресор.

    2. Вносът/дарение на педиатрични ваксини от Турция – 100 000 дози несертифицирани за ЕС петкомпонентни комбинирани Пентаксим, излезли като краен продукт от завода „Мефар“ – Истанбул, и 100 000 дози забранени за използване в ЕС южнокорейски рекомбинантни противохепатитни Еувакс Б, в нарушение с българското законодателство.
    За Пентаксим липсва валиден за ЕС сертификат за освобождаване на партида от сертифицирана за ЕС лаборатория. Реално само един от компонентите има разрешение за употреба у нас, издадено от Изпълнителна агенция по лекарствата, останалите четири - нямат. Дарените педиатрични ваксини срещу хепатит Еувакс Б са рискови заради съдържащото се в тях количество живак и нямат разрешение за ползване у нас и в Европейски съюз.

    3. Натискът, оказан върху държавната фирма „Бул Био“ с принципал МЗ, да произведе и дари за своя сметка българските ваксини БЦЖ на Турция, едната партида от които, изнесени с фалшив сертификат.

    4. Предложените от МЗ спорни промени в проекта за Националната и Областните здравни карти, които бяха атакувани във Върховния административен съд от Националното сдружение на частните болници, Българската болнична асоциация, Сдружението на общинските болници в България, Федерация „Български пациентски форум” и ЦЗПЗ, поради нарушаващата правата на лекари и пациенти методика.


    5. Конституционният съд обяви за противоконституционна поправката в Закона за здравното осигуряване, която поделя услугите, плащани от здравната каса, на основен и допълнителен пакет. Според него това е недопустимо, тъй като се засягат основни права на гражданите.      Според КС текстът е дотолкова неясен, че не може да се извлече смисълът му. Така са нарушени принципът на правовата държава и чл. 52 от Конституцията, според който гражданите имат право на здравно осигуряване, гарантиращо им достъпна медицинска помощ.


    6. Арогантното, подигравателно и дори агресивно поведение на министъра, както пред медиите, така и в Парламента. Обидните епитети и квалификации, отправени към обществени личности, политици и журналисти. Заплашителните намеци към последните.


    7. Пълният отказ на министър Петър Москов от конструктивен обществен диалог.

    В резултат от действията на министър Москов, беше сринато доверието на хората в българските здравни институции, лекари, имунизационен календар.
    Категоричното отхвърляне на “реформите” му от страна на Конституционният съд, съсловни, пациентски и неправителствени организации, политици, журналисти, обществени личности, също и на много граждани, следва да покаже ясно, че министърът не се ползва с доверието на обществото, което обезмисля вякакви опити за провеждане на каквато и да било реформа.
    Налице са административни закононарушения, както и ощетяващи държавата ни необосновани финансови разходи.
    Ние, не желаем да плащаме повече за експериментите на г-н Петър Москов върху здравето и правата ни.
    Призоваваме отговорните институции да се разпоредят за оставката му, както и да се извършат проверки върху дейността му като министър.
    Солидаризираме се с Български лекарски съюз, Сдружението на общопрактикуващите лекари, неправителствени и пациентски организации, политици, лекари и други, които се обявиха против приемането на предложените от министър Петър Москов реформи.

    29.03.2016г.                                                                      С уважение:
    гр. София                                                                                              Мариана Христова