Свободата на словото е отговорност

През последните години станахме нееднократно свидетели на грубо поругаване на човешкото достойнство и интересите на обществото от медии в България.  Затова ние, не само като журналисти, но и също като читатели, зрители, слушатели и потребители на медийна информация, призоваваме медиите:


- да не превръщат човешката трагедия в зрелище в търсене на рейтинг;
- да пазят достойнството на пострадалите при инциденти и престъпления;
- да не създават паника в рискови ситуации;
- да не нарушават правата на децата и групи в неравностойно положение;
- да не използват журналистиката за създаване на омраза и напрежение в обществото;
- да не превръщат журналистиката в оръжие за пропаганда;
- да не дегизират рекламата в журналистика. 


Призоваваме и всички граждани да не остават безразлични към медийни материали,  които нарушават човешкото достойнство в полза на шоуто и продажбите.


При нарушения на журналистическата етика и законите на България от страна на медии, сигнали могат да се подават:


- до Комисията по журналистическа етика (за всички медии)
- до Съвета за електронни медии (само за електронни медии)
- до Прокуратурата (при случаи на нарушения на законите на страната, като например подбудителство към дискриминаиция, насилие и омраза)
- до Асоциация на европейските журналисти-България, като представител за страната на международната платформа за защита свободата на изразяване към Съвета на Европа (при нападения и натиск върху журналисти). 


Асоциация на европейските журналисти-България    Свържете се с автора на петицията